Milieukeur en Bionext zetten zich af tegen gangbaar

07-07-2016 | Laatste update op 03-10 | |
Milieukeur en Bionext zetten zich af tegen gangbaar
Milieukeur en Bionext zetten zich af tegen gangbaar

Stichting Milieukeur en Bionext hebben teelteisen voor beide keurmerken afgezet tegen gangbare teelt.

Beide organisaties hebben een beknopt overzicht gemaakt voor ketenpartijen, maar de vraag is of het overzicht volledig is voor gangbare telers. Ze hebben zich bij gangbare teelt bijvoorbeeld niet gebogen over de teelteisen in GlobalGap of extra markteisen van retail. De woorden GlobalGap of geïntegreerde gewasbescherming wordt zelfs niet één keer genoemd, terwijl bijvoorbeeld personeelseisen zijn opgenomen in de module GRASP die door steeds meer telersverenigingen en supermarkten worden geëist via GlobalGap.

Ook de GlobalGap-eis dat aantoonbaar aan geïntegreerde gewasbescherming moet worden gedaan, is niet overgenomen in het overzicht van gangbaar-Milieukeur en biologisch.

Strikt gezien kloppen ook de beweringen niet over de eisen voor gebruik van water en energie. Telers van GlobalGap worden verplicht het verbruik bij te houden. “GlobalGap draait om bewustwording. Het is niet zo dat telers een certificaat verliest als ze teveel irrigeren, maar er zijn dus wel eisen opgenomen in GlobalGap”, aldus de Nederlandse vertegenwoordiger van GlobalGap Paul Bol. Bol wil het overzicht eerst bestuderen om te beoordelen of recht gedaan wordt aan de gangbare telers. “Het staat partijen natuurlijk vrij om te schrijven wat ze willen.”

 

Klik hier voor de factsheet

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer