‘Middenprijs courgette 3 cent lager dan vorig jaar’

08-06-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

“Die hitte vinden de planten niet zo prettig. Het gewas had het duidelijk moeilijk: de kopjes zijn dunner, de bloei is sneller en zit steeds hoger in de kop, de vruchten zijn wat bleker en er zit een enkel puntje in, vruchten die niet helemaal meer uitgroeien”, zei Bert Doelman in De Lier vorige week.

“Het is een paar keer boven de 30 graden geweest. Bij felle zon trekt ik het scherm voor driekwart dicht.” Over het algemeen valt de kwaliteit nog niet tegen. “We hebben ruim 5% binnenland, maar dat is ook wel vanwege een uitgeschoten mesje.”

Hij teelt dit voorjaar voor twee derde groene en een derde gele courgette, in week 4 en 6 geplant. Het oudste gewas staat tot begin juli, het jongste tot eerste week augustus. “Misschien dat ik in de tweede planting wat meer geel ga zetten. Nu komt er veel te veel gele courgette waardoor de prijzen tegenvallen. Maar als we vroeg najaarsweer krijgen, dan gaat dat hard teruglopen.”

Bijna 1 miljoen stuks

De prijzen van de courgettes zijn het hele voorjaar al niet goed, maar de laatste tijd is het nog minder. “De middenprijs (van gele en groene samen) is 3 cent lager dan vorig jaar. Dat lijkt niet veel. Maar als je bedenkt dat we voor de langste dag aan 1 miljoen stuks hopen te komen, dan heb je het toch over € 30.000.” Tot een week voor Pasen was de prijs van gele courgette goed. “Daarna is het huilen met de pet op. Er komen steeds meer free-riders met gehuurde kasjes, ook in gele en bolvormige courgettes.” Toch kan hij de lage prijzen niet goed verklaren. “In Nederland en België staat hooguit 50 hectare gele en groene courgette onder glas en er zijn nog geen buiten-courgettes. Waarschijnlijk komen er nog heel veel uit Spanje en andere landen.”

Bert Doelman verzamelt mannelijke bloemen in het ene courgettegewas en legt ze op de bladeren van het andere (dat te weinig mannelijke bloemen aanmaakt) zodat de hommels het stuifmeel komen halen en de vrouwelijke bloemen bestuiven. Foto: Roel Dijkstra

Bert Doelman verzamelt mannelijke bloemen in het ene courgettegewas en legt ze op de bladeren van het andere (dat te weinig mannelijke bloemen aanmaakt) zodat de hommels het stuifmeel komen halen en de vrouwelijke bloemen bestuiven. Foto: Roel Dijkstra

Gebrek aan mannen

Qua teelt verloopt het wel naar zijn zin. “Het gewas is door het donkere weer wat dunner dan vorig jaar, maar de productie is goed.” De weekproducties liggen rond 4 tot 4,5 stuks per vierkante meter. In week 21 is hij gestopt met CO2 doseren omdat hij de warmte niet meer kwijt kan. “De stookinstelling staat op 14 graden, maar eigenlijk kan de ketel wel helemaal uit. Daar krijgt het gewas niets van.” Wel is het aantal mannelijke bloemen sterk gedaald. In de groene zijn er veel te weinig voor een goede bestuiving, de gele hebben er nog genoeg. Daarom legt hij iedere dag 320 mannelijke bloemen uit de gele courgette op de bovenste bladeren van de 12.500 vierkante meter groene courgette. Dat moet ’s morgens gebeuren, voordat ze door de hommels zijn leeggehaald. “Veel collega’s zitten te springen om mannelijke bloemen. Er wordt veel gebeld of ik ze nog over heb. Door de dunne kopjes en de koude periode in april valt het zeker in de ongestookte teelten niet mee.”

Natriumcijfer van 22 mmol

Bij Doelman was de gietwatervoorziening in ieder geval tot deze week een knelpunt. “De laatste drie maanden is er nauwelijks regen gevallen, dus we pompen al die tijd slootwater in het bassin. Hier in het Westland wordt dat steeds zouter. Ik heb heel lang het drainwater gerecirculeerd, maar het gaat sinds half mei het riool in. Het natriumcijfer was opgelopen tot 22 millimol per liter drainwater. Een klein dompelpompje pompt per uur 1 kuub in het riool.” Zo kan meteen het zeil van de schoonwater-tank vervangen worden, want dat is lek. Hierin komt normaal het recirculatiewater terecht nadat het door de UV-ontsmetter is gegaan.

Vangplaten snel bros

Met de plaagbestrijding gaat het goed. “Het is vooral mechanische bestrijding. Er hangen 3.000 gele vangplaten (op 2 hectare). Op plekken waar we vorig jaar heel veel wittevlieg in het gewas zat, zitten de platen nu helemaal vol. Op de ergste plekken hebben we begin mei nog een paar busjes Macrolophus uitgestrooid.” De vangplaten van Brinkman doen hun werk goed. “Maar er zit blijkbaar weinig weekmaker in. Ze breken veel te gemakkelijk als je ze bijvoorbeeld los wilt trekken van een touwtje. Ik hoopte ze een heel jaar te kunnen gebruiken.”

Spint en uitval

Tegen spint heeft hij in het begin al Monderensis-roofmijten uitgezet. Hij komt ze wel wat meer tegen de laatste tijd. “Maar ik hoop het te redden door pleksgewijs met een rugketel te corrigeren met Floramite.” De laatste weken vallen er wat planten uit door bacterierot (vermoedelijk Pseudomonas). “Dat is het gevolg van slijtage van het gewas. Op wondjes en snijvlakken ontstaat dan een slijmerige aantasting. Het valt nog mee. Het is nu hooguit 1 %. Maar het kan snel gaan, weten we uit ervaring. Er is alleen niet veel aan te doen.”

Auteur: Gerard Boonekamp

Doelman
Bert Doelman courgetteteler
Meer over


Beheer