Middelenfabrikant in verzet tegen openbaarmaking

13-02-2020 | Laatste update op 11-10 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Bij het verplicht openbaar maken van gegevens over gewasbescherming is LNV te ver gegaan. Dat betoogt een Belgische farmaceut voor de Raad van State.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onnodig vertrouwelijke informatie openbaar gemaakt van het Belgische farmaceutische bedrijf Janssen PMP. De advocate van het bedrijf maakte daarom woensdag bezwaar bij de Raad van State. Wordt het bedrijf in het gelijk gesteld, dan volgt mogelijk later een schadeclaim.

Het bedrijf brengt via een Nederlandse distributeur gewasbeschermingsmiddelen op de Nederlandse markt. Daardoor is het ook verplicht om zijn jaarlijkse verkoopcijfers via brancheorganisatie Nefyto te melden bij het Rijk. De in statistieken verwerkte gegevens moeten sinds begin vorig jaar door het ministerie openbaar gemaakt worden.

Gedwongen door Greenpeace

Dat gebeurde overigens onder dwang van milieuorganisatie Greenpeace. Die kreeg onder andere met een beroep op het Verdrag van Aarhus gedaan dat verkoopcijfers over gewasbeschermingsmiddelen openbaar moeten worden. De Amsterdamse rechtbank en de Raad van State honoreerden het verzoek van Greenpeace om openbaarmaking. Het Verdrag van Aarhus dwingt overheden om milieu-informatie openbaar te maken.

Maar volgens het Belgische bedrijf zijn meer gegevens openbaar gemaakt dan nodig en wenselijk is. “Deze manier van openbaarmaking geeft concurrenten inzicht in wat en hoeveel er door ons wordt verkocht. Onze naam en ons adres zijn niet vertrouwelijk behandeld”, zegt de advocate. “En dat is in strijd met enkele Europese Verordeningen over openbaarmaking van gegevens voor statistisch onderzoek.”

Wel vertrouwelijk met Nederlandse data

Ze spreekt ook van een ongelijke behandeling, omdat brancheorganisatie Nefyto de bedrijfsgegevens van Nederlandse bedrijven wel vertrouwelijk behandelt. Verder is ze bang voor acties tegen het bedrijf door milieuactivisten, nu bekend is wat het verkoopt en waar het is gevestigd.

Maar woordvoerders van het ministerie zien het probleem niet. De bedrijfsgegevens die Janssen PMP liever niet openbaar wil hebben, zoals haar naam en adres, zijn volgens de woordvoerders al openbaar. “Via een openbaar register en een beetje speurwerk. Het algemeen belang bij openbaarmaking weegt hier bovendien zwaarder dan dit ene belang van Janssen”, zegt een van de woordvoerders van LNV.

‘Voor omwonenden belangrijk’

Ook Greenpeace is het eens met het ministerie, hoewel het vijf jaar heeft moeten procederen om het ministerie op andere gedachten te brengen. Volgens advocate Bondine Kloostra van Greenpeace is het niet alleen voor omwonenden belangrijk dat bekend is hoeveel gewasbeschermingsmiddelen zijn verkocht. “Dan kan er beleid worden gemaakt. En voor omwonenden is het belangrijk om te weten aan hoeveel pesticiden ze worden blootgesteld.”

Meer verkocht dan CBS telt

Kloostra wijst verder op waterleidingbedrijven die steeds meer moeite hebben om schoon drinkwater te produceren. “Daarnaast lijden ook nuttige insecten onder het landbouwgif”, aldus Kloostra. Greenpeace had al het vermoeden dat er meer gewasbeschermingsmiddelen werden verkocht, dan bleek uit statistische gegevens van het CBS. Die gebruikte gegevens die vrijwillig door landbouwers werden aangeleverd en dus gaf het CBS feitelijk niet meer dan schattingen. Greenpeace wist inmiddels dat er veel meer gewasbeschermingsmiddelen werden verkocht. De Raad van State vindt dus dat die verkoopcijfers openbaar moeten worden.

Of het ministerie nu te veel openbaar heeft gemaakt over Janssen PMP blijkt over zes weken. Dan volgt de uitspraak.

van der Wel
Adrie van der Wel freelance redacteur


Beheer