MIA en Vamil voor afvangen en binden CO2

28-12-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

Nieuw op de zojuist verschenen Milieulijst 2018 is aftrek voor gebruik CO2 als grondstof in de tuinbouw.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Milieulijst 2018 donderdag 28 december gepubliceerd. Hierop staan investeringen die het zorgen voor vermindering van milieubelasting en waaraan door het kabinet fiscaal voordeel is verbonden. Nieuw voor boeren en tuinders op de lijst is het gebruik van CO2 als grondstof in de tuinbouw en maatregelen tegen erfafspoeling.

MIA en Vamil

Investeringen die op de lijst staan komen in aanmerking voor de Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor deze regelingen is in totaal € 139 miljoen beschikbaar.

Nieuw zijn ook ondergrondse waterbergingen onder de kas of voor fruit en vollegrondsgroentenbedrijven en installaties voor het ontzouten van drainagewater in de glastuinbouw.

Maatlat Schoon Erf

Het verminderen van afspoeling van mest, compost en gewasbeschermers wordt gemeten door de Maatlat Schoon Erf. Het hierbij behorende certificaat is een vereiste voor het gebruik maken van de fiscale voordelen MIA en Vamil. Een voorbeeld van zo’n maatregel is een gesloten systeem om machines schoon te maken of het schoonhouden van verharde veepaden.

De maatlat is een initiatief van Stichting Milieukeur (SMK). De organisatie heeft de criteria voor het bijbehorende certificaat bekendgemaakt. Ondernemers met een rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouwbedrijf of vollegrondsgroententeelt kunnen hun erf laten certificeren.

Andere tuinbouwinvesteringen

Verder op de lijst staan onder meer:

  • apparatuur voor het (micro)biologisch of mechanisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen;
  • gps-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens bestemd voor het doen van lokale plantenziektekundig relevante waarnemingen;
  • apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw;
  • systemen voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw bestemd voor het via buffering gedoseerd lozen van afvalwater op het riool door middel van een telemetriesysteem, waarbij op afstand het moment van lozen kan worden bepaald om overbelasting van de riolering te voorkomen.
van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer