Doorgaan naar artikel

Met welke energiemix 2024 in?

De belangrijkste drijfveer voor de klanten van Radboud Vorage om aardwarmte af te nemen, is een energiemix uit verschillende bronnen. -  Foto: ANP

De belangrijkste drijfveer voor de klanten van Radboud Vorage om aardwarmte af te nemen, is een energiemix uit verschillende bronnen. - Foto: ANP

Zo rond het einde van het jaar maak ik voor het Aardwarmtebedrijf in Koekoekspolder de energiecijfers op en dat zag er goed uit.

In 2023 meer dan 225.000 gigajoule aan aardwarmte geproduceerd en afgeleverd bij zes tuinbouwlocaties. In januari is een zevende klant erbij gekomen en hopen we in 2024 ongeveer 240.000 gigajoule aan duurzame warmte af te gaan zetten (omgerekend 7,5 miljoen kuub aardgas).

Belangrijkste drijfveer om aardwarmte af te nemen

De belangrijkste drijfveer voor mijn klanten om aardwarmte af te nemen, is een energiemix uit verschillende bronnen. In 2022 bleek eens te meer dat 100% afhankelijkheid van aardgas geen slimme strategie was. Vervolgens was een te grote afhankelijkheid van biomassa en elektriciteit inkoop ook niet echt handig. Zeker als je die elektra nodig hebt op dezelfde momenten dat heel Nederland elektra nodig heeft en de prijs door het dak gaat.

En als het even kan ook nog een windmolentje erbij

Veel van mijn afnemers gebruiken naast aardwarmte ook nog wat gas voor een wkk, hebben zelf zonnepanelen geplaatst, zijn bezig met e-boilers en zorgen voor flink wat warmtebuffercapaciteit. En als het even kan, zouden ze er ook nog een windmolentje bij willen hebben en een warmtenet met een aansluiting op de nabijgelegen biomassacentrale.

Het is indrukwekkend wat er op het gebied van hernieuwbare elektra is gebeurd in Nederland. Volgens een recente podcast van Studio Energie was in 2023 50% van alle elektra van hernieuwbare bron. We schijnen in Nederland zelfs meer zonne-elektra te maken dan landen zoals Spanje of Griekenland. Elektra is goed voor ongeveer 20% van ons landelijke energiegebruik. De rest zit in warmte en voor transport.

Energieverbruik flink verminderd

Door de hoge kosten hebben we landelijk ons energieverbruik flink verminderd, zo daalde in 2022 het gebruik met 10% en daalde in 2023 ons elektraverbruik met nog eens 5%. Het resultaat voor 2023: ongeveer 17% van al onze energie was afkomstig uit duurzame bronnen.

Vergeleken met tien jaar geleden zijn de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en/of van het elektra/warmtenet af te nemen en/of zelf op te slaan enorm toegenomen. Daarmee is de keuze niet makkelijker geworden, want iedere energievorm heeft een andere prijs, die weer afhankelijk kan zijn van tijd en plaats.

Maak voor uzelf ook eens de balans op van uw energiegebruik in 2023 en bepaal hoe uw energiemix er voor 2024 uit moet zien. Zit u op koers en heeft u uw risico’s voldoende afgedekt? Ik wens u voor 2024 een mooie energiemix en een ondernemend jaar.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Radbouw Vorage
Radboud Vorage

Ondernemer Geothermie Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin