‘Met niets doen neem je ook een risico’

07-01-2016 | Laatste update op 15-08 | |
‘Met niets doen neem je ook een risico’

Mondjesmaat gaat de Chinese kool bij Jan van Lierop in Mierlo uit de bewaring. “Het is redelijk rustig met de vraag. Dat ligt toch aan dat mooie weer.”

De prijs voor zijn biologische kool heeft er niet onder te lijden. “Die verloopt redelijk vlak en is bij ons niet zo afhankelijk van de vraag”, aldus Van Lierop net na de kerstdagen. De Erwinia waarvan sprake was tijdens de oogst, heeft in de bewaring niet doorgezet. “Nee, we hebben dat zorgvuldig op het veld achtergelaten.” De kwaliteit is dan ook prima. “Soms een extra blad eraf, vanwege een zwart stipje, maar dat is het dan.” De lage verwachtingen die Van Lierop eind oktober had rond de ontwikkeling van zijn winterrogge, heeft hij inmiddels bijgesteld. “Dat gewas heeft zich mooi ontwikkeld, wat wil je met zulk mooi weer.” Van Lierop hoopt niet dat de natuur een tegenreactie aan het opzetten is. “De natuur corrigeert zich zelf altijd. Daarom staat ons misschien nog wel een periode van strenge vorst te wachten. Je ziet steeds vaker die extremen.”

Veel meegemaakt

Terugblikkend op 2015 zijn het ook die extremen die Van Lierop eruit pikt. “Het voorjaar, daarna de hittegolf, september was erg nat en eind september/begin oktober de nachtvorsten. En nu is het weer ‘zomer’. Wij hebben veel gewassen op veel percelen. We hebben heel wat meegemaakt dit jaar.”

Meer afbreekbare folie

In 2016 verandert er in het teeltplan niet veel. “Of het moet zijn dat de afnemers in de komende maanden nog andere wensen uiten, dan spelen we daar op in.” Wat wel anders zal zijn is dat hij veel meer biologisch afbreekbare folie gaat leggen. “Tegen het onkruid, maar ook tegen uitspoeling. Na de natte septembermaand zagen we wel het verschil tussen gewassen waar wel en geen folie lag, in het voordeel van waar folie lag. Het kost uiteraard meer, door de folie en het werk. We krijgen het alleen terugverdiend als de oogst goed is. Dat is een risico, dat klopt. Maar met niets doen, neem je ook een risico.”

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer