‘Met Nederlandse Junami-appels EU-markten ontwikkelen’

20-12-2016 | Laatste update op 08-06 | |
Philip Smits
Philip Smits

Met hockeyster Naomi van As trapt Inova Fruit een nieuw Junami-seizoen af. Een jaar met een afgewogen marketingaanpak, aldus Inova Fruit directeur Philip Smits.

Met Junami werd aan het einde van het vorige seizoen flink gas gegeven met promotie-acties. Dit jaar zet Inova Fruit BV die lijn door, maar ook met een grotere blik gericht op het buitenland. Met buitenlandse partners wil Inova Fruit markten als Duitsland, Engeland en Denemarken verder ontwikkelen. Promotie zal minder via massamedia maar op de winkelvloer plaatsvinden en online, aldus Smits. Telers van Junami-appels vinden hun appels dit seizoen ook terug bij Aldi.

Hoe is jullie aanpak dit jaar anders?

‘De commerciële aanpak is anders in die zin dat steeds meer over Junami terug te vinden is op winkelvloerniveau. Terwijl afgelopen jaren de focus lag op het bereiken van het grote publiek via massamediakanalen, zal vanaf dit jaar de focus op winkelvloerniveau liggen. Een goede distributiegraad is daarbij van belang. Dus ook Aldi, zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan het imago.’

Wat betekent het om bij Aldi te liggen? Ben je dan nog steeds een premium merk?

‘Het beleid van Aldi is afgelopen jaar gewijzigd. Zij voeren steeds meer premium A-merken, dus Junami is daarbij prima op zijn plek. Er wordt geen andere kwaliteit geleverd of andere prijsvoering gehanteerd ten opzichte van andere retailers.’

Het is jullie doel om de Junami als premium te positioneren. Hoe is dat afgelopen jaar gegaan? Ik zag vrij veel acties tegen het einde van het jaar.

‘Afgelopen jaar heeft er vanaf halverwege tot aan het einde van het seizoen een grote promotiecampagne plaatsgevonden. Diverse sampling-activiteiten door heel het land, op diverse sportieve locaties waaronder bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse, zijn tot op winkelvloer ondersteund met acties. Zo hebben prijsacties en een ‘win-een-naomivanas-clinic’ de aandacht getrokken. Het genereren van trials en marktpenetratie was daarvan het hoofddoel. Daarbij is een stevige positie gecreëerd voor het nieuwe seizoen. Junami heeft een bewaarkwaliteit die buitengewoon te noemen is (hardheid, sappigheid, brixwaarden). Daardoor is het prima gelukt om tot het einde van het seizoen een topkwaliteit te kunnen leveren.’

Naomi van As trapt het nieuwe Junami-seizoen af.

Naomi van As trapt het nieuwe Junami-seizoen af.

Hoe zal dat dit jaar gaan? Met een productiegroei van 30% buiten Nederland, blijft er dan voldoende ruimte voor uitvoer naar bv Duitsland?

‘De verkoopgroei in Duitsland zet gestaag door. Duitsland is natuurlijk een land met een enorme potentie met haar ruim 81 miljoen inwoners. Inova Fruit bv heeft daarom met grote regelmaat gesprekken over hoe de afzet vorm krijgt, maar ook hoe met een marketingbudget een goede promotionele campagne zou kunnen worden opgezet. Daar zal komend jaar middels een online campagne een start mee worden gemaakt. De voorbereidingen hebben hiervoor inmiddels plaatsgevonden.’

Groeit de afzetmarkt in het buitenland?

‘De afzetmarkt in het buitenland groeit. Zoals hierboven omschreven wordt Duitsland als focusland beschouwd. Maar ook in Engeland en Denemarken krijgt Junami een plaatsje in de schappen van de retailers. Inova Fruit bv voert gesprekken met haar buitenlandse partners om met Nederlandse appels het seizoen aldaar te kunnen verlengen.’

Wordt de binnenlandse afzet dan nog steeds belangrijker?

‘De binnenlandse afzet blijft nog steeds belangrijk; een goede distributiegraad binnen retail, meer winkels per retailer, verlenging tijdsduur assortimentsopname. Een nieuwe promotionele campagne zal ondersteunend zijn om hierin groei te kunnen realiseren.’

Is er nog (toekomstige) uitbreiding van volume in NL of daarbuiten te verwachten?

‘Inova Fruit bv heeft een gestage groei voor de toekomst gepland. Het volume in het buitenland zal daarbij procentueel harder groeien dan in Nederland. Dat heeft uiteraard te maken met de marktwerking van vraag en aanbod.’

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer