Doorgaan naar artikel

‘Met moeite vraag broccoli invullen’

Peter Appelman: “Op 1 september zitten we naar verwachting pas op de helft van onze oogst.” - Foto: Stan Verstegen premium

Peter Appelman: “Op 1 september zitten we naar verwachting pas op de helft van onze oogst.” - Foto: Stan Verstegen

Het natte weer in combinatie met koude en donkere dagen leidde bij Peter Appelman in Stompetoren tot groeivertraging en ook hier en daar verschijnt schermrot in zijn broccoli.

Volgens Appelman werkt vooral het feit dat de vraag niet kan worden ingevuld niet prettig. “Er is in West-Europa een pittige vraag, ook omdat andere landen de droge periode minder goed hebben doorstaan. Wij hebben tenminste nog kunnen beregenen”, verklaart hij half augustus. De laatste planten van het ras Ironman zijn rond 15 augustus de grond in gegaan.

We hebben ook wat moeten spuiten, maar zelfs dat was niet altijd mogelijk

Onkruidbestrijding lastig

De onkruidbestrijding vormt dit jaar wel een probleem. “Niet in de droge periode vanaf half mei tot juli, maar daarna hebben we niet altijd op tijd kunnen wieden of schoffelen. We hebben ook wat moeten spuiten, maar zelfs dat was niet altijd mogelijk.” Als de broccoliteler chemisch ingrijpt, doet hij dat met een mengsel van Centium, Lentagran en Springbok. “Het is belangrijk dat je de onkruiden op tijd pakt en dat ze in groei niet gaan concurreren met het gewas.” Bij de oogst geven de onkruiden volgens hem geen probleem.

Groenbemester ingezaaid

De banen die reeds zijn geoogst, zijn ingezaaid met een groenbemester. In juli gebruikte hij hiervoor nog een breed mengsel met onder meer klaver, gras, Facelia en zonnebloemen. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het mengsel smaller, omdat alle kruiden nog wel tot hun recht moeten komen. In oktober zaait hij alleen nog wintergerst.

Voorlopige conclusie

De voorlopige conclusie van Appelman is dat het seizoen ‘wel lekker’ verloopt, maar dat er nog heel veel moet komen. “Op 1 september zitten we naar verwachting pas op de helft van onze oogst.”

Auteu:r Marga van der Meer

Delen

Foto: Lex Salverda
Peter Appelman

Broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin