Doorgaan naar artikel

Met KasWaterWeter scherpe keuzes maken

Er komen nieuwe wettelijke regels en daarom gaan we steeds meer emissievrij telen. Nu zijn er nog normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de sloten van glastuinbouwgebieden. De jaarlijkse UO-registratie gaf ondernemers hierover in het verleden inzicht op bedrijfsniveau.

Inzicht wat betreft normoverschrijdingen is echter niet meer voldoende. We moeten als glastuinbouw harder werken om de waterkwaliteit te verbeteren. Iedere ondernemer moet weten welke restwaterstromen op het bedrijf aanwezig zijn. Dat is een voorwaarde om investeringsbeslissingen rondom de zuiveringsplicht te maken.

Inzicht restwaterstromen

De KasWaterWeter is een tool die uw inzicht in de restwaterstromen vergroot. Dus meer inzicht, maar u moet er wel even voor gaan zitten. U moet immers keuzes maken. Scherpe keuzes. Uiteindelijk scherpe ondernemersbeslissingen. Hiervoor maakt het niet uit of je straks individueel of collectief gaat zuiveren.

Capaciteitskosten

In beide gevallen moet je inzicht hebben in de waterstromen. De kosten zitten immers in volume van het te zuiveren restwater en de benodigde capaciteit. Beide worden door eigen teelthandelingen en keuze voor opslagcapaciteit bepaald. Iedere bedrijf met te lozen restwater moet inzicht hebben in zijn waterstromen. Je zult er een middag voor moeten gaan zitten…

En keuzes maken.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jean Aerts

bestuurder LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin