Doorgaan naar artikel

Mestplan en vogelafweer in EU-lijst schone teelt

Foto: ANP

Foto: ANP

Groente en fruit kan beter niet op percelen worden geteeld waar hoogspanningskabels overheen lopen.

Ook zouden telers een mestbeheersplan moeten opstellen over hoe en waar mest wordt toegediend. Dat zijn twee aanbevelingen in een overzicht van richtsnoeren door de Europese Commissie over het beperken van microbiologische risico’s bij teelt van groente en fruit.

Het project is een direct gevolg van de uitbraak van de Ehec-crisis zeven jaar geleden. Elektriciteitsleidingen moeten zo mogelijk niet over velden worden geleid waar rauw te consumeren gewassen worden geteeld, om te voorkomen dat verontreiniging optreedt via de uitwerpselen van vogels die op die leidingen zitten.

Mestbeheersplan

Alle bedrijven zouden een mestbeheerplan moeten opstellen, waarin is aangegeven op welke plaatsen en momenten mest kan worden aangebracht. Er zou bijvoorbeeld geen mest moeten worden aangebracht rond greppels, sloten, meren, bronnen, putten, steile hellingen met een groot afvloeiingsrisico, of velden die gemakkelijk overstromen.

Beslisboom

Om kruisbesmetting van teelt- en productiegebieden te voorkomen, zouden de verplaatsingen van landbouwvoertuigen zoveel mogelijk moeten worden gereguleerd.

In de richtsnoer staat dat na het planten van verse groente en fruit geen behandelde mest meer moet worden aangebracht, tenzij gecomposteerd. De richtsnoeren bevatten een handige beslisboom voor telers om te beoordelen wat de goede praktijk precies inhoudt. Zo zijn regels aanmerkelijk soepeler voor groente die wordt gekookt voor consumptie of een schil bevat.

Beheer
WP Admin