Doorgaan naar artikel

Mestbeleid dwarsboomt duurzame teelt

De derde bedrijfshal die P.N. Slagter in Andijk vorig jaar zomer in gebruik nam, is 27 januari officieel geopend. - Foto: Marga van der Meer premium

De derde bedrijfshal die P.N. Slagter in Andijk vorig jaar zomer in gebruik nam, is 27 januari officieel geopend. - Foto: Marga van der Meer

De derde bedrijfshal die P.N. Slagter in Andijk vorig jaar zomer in gebruik nam, is 27 januari officieel geopend. Tijdens deze officiële opening ging Elly Morriën in op de resultaten uit het onderzoek naar het bovengronds aanwenden van strorijke mest.

Het onderzoek naar het bovengronds aanwenden van strorijke mest is in 2020 gestart nadat bloemkoolteler Wim Reus zijn problemen met het op peil houden van organische stof had ingebracht op de Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer en Business in Balans georganiseerd door de provincie Noord-Holland.

Achtergrond onderzoek

Reus stelde dat het verplicht onderwerken van vaste mest een remmende factor is op het gebruik ervan, terwijl het gebruik van regionaal beschikbare vaste mest juist wel past binnen de ambitie om natuurinclusief te werken en kringlopen in de landbouw te sluiten. Het onderwerken zou bovendien overbodig zijn, want ammoniakvervluchtiging en stankoverlast zijn verwaarloosbaar. Als weidevogelbeschermer had hij ook hoge verwachting van het effect op biodiversiteit.

Laatste resultaten

Uiteindelijk is het wel/niet onderwerken breed onderzocht en zijn ook effecten op meer bodem, bodemleven, het water en de gewaskwaliteit meegenomen. Hiervan liet Elly Morriën van het Instituut Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam de laatste resultaten zien. De stijging van organische stof was zowel bij onderwerken als niet onderwerken gestegen, bij tellingen van wormen, insecten en weidevogels was niet onderwerken in het voordeel. In smaak en inhoudsproeven scoorde niet onderwerken op onderdelen beter. Het smaakpanel hield het op een aardse ten opzichte van muffig bij wel ondergewerkte mest. De bloemkolen uit bovengronds bemeste percelen bevatten dubbel zoveel calcium en aantoonbaar meer B9, B11 en vitaminen C. Op een vraag uit de zaal of de mestwet nu wordt aangepast, bleef zij het antwoord schuldig.

Derde bedrijfshal

P.N. Slagter heeft een marktaandeel van 12% in de Nederlandse handel van bloemkool. Het bedrijf wordt gerund door vijf neven die de taken hebben verdeeld. Tijdens de officiële opening van de derde bedrijfshal was er veel aandacht voor de verbeterde logistiek in de verwerkingshal en de vertienvoudigde capaciteit van bewaarcellen. De nieuwe ruimte is uitermate hygiënisch, geïsoleerd (ook wat betreft geluid), hoog en licht. Het gedeelte voor aanvoer, verwerking en laden groeide van 1.300 m2 naar 4.500 m2. Er zijn drie nieuwe laaddocks bijgekomen en één losdock.

Voor de koeling is geïnvesteerd in energiezuinige ammoniakinstallaties. De deuren zijn geïsoleerd en sluiten automatisch en snel. De koelcellen hebben een oppervlakte van 2.000 m2. Slagter teelt zelf op 180 ha bloemkool en verkoopt van drie andere telers met een gezamenlijk areaal van 150 ha.

Delen

Marga van der Meer
Marga van der Meer

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin