Meldplicht buitenlandse opdrachtnemer per 1 maart

02-03-2020 | Laatste update op 12-09 | |
Jager
Maartje Jager adviseur cao en arbeidsrecht
Tuinders die zaken doen met een buitenlands uitzendbureau moeten erop toezien dat die hun klus melden bij SZW.   Foto: Peter Roek
Tuinders die zaken doen met een buitenlands uitzendbureau moeten erop toezien dat die hun klus melden bij SZW. Foto: Peter Roek

Om fraude bij aanneming en detachering te bestrijden moeten buitenlandse opdrachtnemers in Nederland zich voortaan online melden bij de overheid. En de opdrachtgever moet toezien op die melding.

De regels voor Nederlandse opdrachtgevers die buitenlandse ondernemingen inzetten om werkzaamheden uit te voeren zijn per 1 maart 2020 veranderd. De buitenlandse opdrachtnemer moet zich melden bij het Nederlandse online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlandse bedrijf moet als opdrachtgever controleren of de melding heeft plaatsgevonden.

Ondernemers moeten bovendien controleren of de gegevens, die de buitenlandse opdrachtnemer invoert, wel correct zijn en zo niet die gegevens corrigeren. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is hij medeaansprakelijk voor de foutieve gegevens en kan hij een flinke boete krijgen.


Lees verder onder de tweet.

Fraude en uitbuiting voorkomen

De bedoeling van het meldpunt is om fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter te bestrijden. Buitenlandse opdrachtnemers moeten in het loket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode zij dat doen en of zij werknemers met zich meebrengen. Ook de komst van buitenlandse gedetacheerde werknemers moet worden gemeld. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland. Tijdelijke opdrachten die voor maart 2020 zijn begonnen, hoeven niet te worden gemeld.

Niet alles melden

De opdrachtgever moet controleren of de opdrachtnemer zich netjes gemeld heeft en of de melding juist is. De opdrachtgever ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld en kan deze melding online inzien en controleren. De melding bevat de gegevens van de opdrachtnemer en de werknemers die voor de organisatie komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan moet dit bij het meldloket gemeld worden.

Meer over


Beheer