Doorgaan naar artikel

Meer tijd collectieve zuivering tuinders Westland

De 350 telers in Westland moeten voorlopig mobiel zuiveren. - Foto Marel Zuivert

De 350 telers in Westland moeten voorlopig mobiel zuiveren. - Foto Marel Zuivert

Om collectieve zuivering van afvalwater voor 350 Westlandse tuinders te realiseren is meer tijd nodig en toegekend.

Dat blijkt uit gepubliceerde wijzigingeen van de Crisis- en Herstelwet. Speciaal voor de gemeente Westland is er de mogelijkheid gecreëerd om tot 1 januari 2023 te voldoen aan de collectieve zuiveringsoplossing. Tot die tijd gelden strenge maatregelen en moeten telers mobiel zuiveren. Dat betekent een uitstel op de zuiveringsplicht in collectief verband van twee jaar.

Het uitstel is nodig vanwege de complexiteit van het plan van Hoogheemraadschap Delfland. Het afvalwater wordt in de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland gezuiverd.

Huishoudwater

De gekozen techniek is echter complex, omdat ook water uit de dorpskernen gezuiverd gaat worden met ozontechniek. Een nieuw systeem is ontworpen maar niet eerder klaar voor oktober 2022, is de verwachting. Met die nieuwe techniek wordt de gezuiverde waterstroom beter geschikt om als voedingswater voor landbouw te gebruiken en wordt schaars zoet water vastgehouden en niet naar zee afgevoerd.

Uitzonderingspositie

Westland krijgt nu een uitzonderingspositie op de eis van collectieve zuivering, maar moet iedere zes maanden rapporteren over het hergebruik van gezuiverd water. Bovendien moet de gemeente zich inzetten om de opleveringstermijn te bekorten.

De op te richten zuiveringscoöperatie vertegenwoordigt zo’n 1.100 hectare glastuinbouw, circa 12% van de Nederlandse glastuinbouw en 25% van de Westlandse glastuinbouw.

Beheer
WP Admin