Doorgaan naar artikel

Meer ruimte voor krachtenbundeling

Minister Schouten wil meer mogelijkheden voor boeren en tuinders om hun krachten te bundelen.

Zij gaat daarover in gesprek met de Europese Commissie. Tegelijk kijkt ze samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar meer mogelijkheden om samenwerking in Nederland te creëren.

De Europese Commissie geeft boeren en tuinders extra bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken door grote partijen in de voedselketen. Die bescherming gaat verder dan wat nu al in Nederland is geregeld. Wagenings hoogleraar levensmiddelenrecht Bernd van de Meulen zegt dat uit de uitgelekte voorstellen blijkt dat de Europese Commissie aandacht schenkt aan de belangrijkste oneerlijke praktijken waarover hij ondernemers heeft horen klagen.

Verbod op langere betalingstermijnen dan 30 dagen

De Europese Commissie komt donderdag met definitieve voorstellen. In het uitgelekte voorstel stelt de Europese Commissie een verbod op een langere betalingstermijnen dan 30 dagen. Bovendien worden leveranciers beschermd tegen eenzijdige veranderingen in de leveringstermijnen en tegen verandering van afspraken over tijdstip, omvang en frequentie van levering van voedingsproducten.

Aanbod boeren en tuinders bundelen

Van der Meulen vindt de aanpak van de Europese Commissie goed, waarbij hij onder andere de mogelijkheid noemt om anoniem te klagen via een belangenorganisatie. Wat hij in de regelgeving mist, is de uitdrukkelijke bevoegdheid voor boeren en tuinders om hun aanbod te bundelen, zonder te hoeven voldoen aan alle eisen voor een producentenorganisatie (waarvoor regels zijn gesteld in de gemeenschappelijke marktordening).

Minister Schouten kijkt samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar mogelijkheden om ook op nationaal niveau meer ruimte te creëren voor samenwerkingsmogelijkheden tussen boeren en tuinders. - Foto: ANP

Minister Schouten kijkt samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar mogelijkheden om ook op nationaal niveau meer ruimte te creëren voor samenwerkingsmogelijkheden tussen boeren en tuinders. – Foto: ANP

De hoogleraar zegt dat het niet altijd duidelijk is wanneer grote bedrijven in hun gedrag ten opzichte van boeren en tuinders over de schreef gaan. In Nederland zal waarschijnlijk de Autoriteit Consument en Markt de aangewezen autoriteit worden, die over oneerlijke praktijken gaat oordelen. De ACM moet daarbij ook sanctiemogelijkheden krijgen, die volgens de Europese Commissie effectief, proportioneel en ontradend moet zijn.

Meer samenwerking boeren en tuinders op nationaal niveau

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheid voor boeren om hun onderhandelingspositie te versterken door krachten te bundelen nog niet duidelijk zijn. Weliswaar zijn de mogelijkheden daartoe verruimd, maar er moet wel een verduidelijking komen van de samenwerkingsmogelijkheden. De minister kijkt samen met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar mogelijkheden om ook op nationaal niveau meer ruimte te creëren voor samenwerkingsmogelijkheden tussen boeren en tuinders.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin