Doorgaan naar artikel

Meer rassen stuwen perenareaal naar record

peenareaal

Sweet Sensation-peer. -- Foto: Misset

Een beperkte groei in de perenteelt verbloemt de vernieuwing die er ook is, vooral aan rode peren.

Het totale areaal aan peren in Nederland is 10.099 hectare. Dat is 10 hectare meer dan het laatste recordjaar 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op de meitelling. Ruim 69 procent van het perenareaal bestaat uit Conference, waar de stijging heel licht doorzette met 6 hectare naar 7.608 hectare. Het areaal Conference was niet eerder zo hoog in Nederland, blijkt ook uit deze gegevens. De andere gevestigde perenrassen Doyenné du Comice en Beurré Alexander Lucas laten een stabiel areaal zien, tot heel licht dalend.

Vernieuwing aan het ‘rode front’

Op basis van de cijfers van CBS komt de stijging bij peren op naam van kleine nieuwe rassen. Deze teelt wordt nu op 1.189 hectare geschat, 33 hectare meer dan vorig jaar. De werkelijke nieuwe aanplant zal hoger liggen dan 33 hectare, omdat niet uit de cijfers blijkt wat gerooid is en wat nieuw aangeplant. Zo meldt Xenia Europe dat in Nederland voor de groene peer Xenia structureel 25 hectare wordt bijgeplant. Er is meer vernieuwing, stelt de afzetpartij. “Er worden ook oude rassen gerooid. Een groei van 33 hectare laat niet alle groei zien.”

Meer groei bij peren

Bij meer peren is groei zichtbaar. Vooral bij rode perenrassen is de vraag toegenomen de laatste jaren en zijn onder meer Sweet Sensation van The Greenery, maar ook Early Desire (Gräfin Gepa) van Van der Staay. Bij dit ras wordt de uitbreiding overigens beheerst om de markt niet te overvoeren. Ook Red Conference is een rode peer in opkomst, maar mogelijk is uitbreiding bij de groene Conference in de cijfers opgenomen.

Beheer
WP Admin