Doorgaan naar artikel

Meer Nederlanders werken

De gedachte dat er nu minder mensen werken dan 10 of 20 jaar geleden klopt niet met de cijfers van het CBS.

Tegenover elke 100 niet-werkende mensen in Nederland staan 125 mensen die wél werken. Die verhouding slaat anno 2023 gunstiger uit naar wel werken dan in 2013 of 2003. Dat lijkt in tegenspraak met de vergrijzing van Nederland, waardoor de beroepsbevolking juist zou gaan krimpen.

Leeftijdscategorie 45-75 jaar

Het CBS constateert echter dat vooral in de leeftijdscategorie tussen 45 en 75 jaar nu veel meer mensen werken dan 10 of 20 jaar geleden. Met name vrouwen zijn veel meer gaan werken. Maar ook mannen werken langer door, door de hogere pensioenleeftijd. We werken ook gemiddeld meer uren, becijfert het CBS.

Arbeidsmigranten

De cijfers van het CBS contrasteren met de gedachte dat er niet zoveel arbeidsmigranten nodig zouden zijn als er meer Nederlanders die nu aan de zijlijn staan aan het werk zouden gaan. Hiernaar deed De Telegraaf deze week een opinieonderzoek.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin