Meer kennis uit toponderzoek moet naar telers

11-03 | Laatste update op 08-07 | |
Beeld uit het topsectorenonderzoek  Onderzoek aan Xylella fastidiosa . - Foto: Wageningen Plant Research
Beeld uit het topsectorenonderzoek Onderzoek aan Xylella fastidiosa . - Foto: Wageningen Plant Research

Telers zullen meer kennis aangeboden krijgen uit het topsectoren onderzoek.

De onderzoekskoepel Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) gaat intensiever samenwerken met het bedrijvennetwerk in de tuinbouw Greenports Nederland. Samen willen ze het strategisch onderzoek nog actiever naar de ondernemers in de tuinbouw brengen.

De Greenports zijn regionaal ingesteld en hebben zaken die voor die regio hoofdthema zijn. Die onderwerpen worden ingebracht voor mogelijk onderzoek waarvoor subsidie bestaat via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Aan het uitdragen van die kennis uit het onderzoek wordt nu een diepere samenwerking afgesproken. Dat noemt de topsector valorisatie, oftewel: het via kennismakelaars of bijeenkomsten uitdragen van die onderzoeksinformatie. Het gaat vooral om mkb-bedrijven.

Het zou wenselijk zijn als deze combinatie nog aangevuld kan worden met een regionale hbo-instelling om zo ook de kennisdoorstroom via die route te stimuleren, schrijven beide organisaties.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer