Doorgaan naar artikel

Meer kans op lagere subsidie EG-regeling kassen

Bij de openstelling van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) daalt het subsidiepercentage van 25 naar 20%.

Het is één van de wijzigingen die verwacht wordt bij de openstelling vanaf april. Het subsidiepercentage wordt daarmee niet verhoogd voor algehele kostenstijgingen bij energie-investeringen.

Daar staat tegenover dat aanvragers voor investeringen (anders dan LED) dit jaar meer kans maken op een toewijzing. Het lagere subsidiepercentage maakt mogelijk dat meer aanvragen worden gehonoreerd. Ook worden LED-aanvragen in subsidiebudget losgekoppeld van de andere zes technieken waarvoor subsidie wordt verstrekt. Het gaat dan onder meer om investeringen in luchtbehandeling, verneveling, een tweede scherm, en aansluitingen op een warmtenet of CO2-netwerk. In totaal lijkt nu € 24 miljoen beschikbaar voor de regeling, als er geen verhoging wordt overeen gekomen.

Projectaanvragen voor LED

De zes technieken naast LED scoren goed qua kostenefficiëntie en de besparing is hoger dan bij investeringen in LED. Daarom wil het ministerie voldoende subsidie voor deze technieken reserveren. Hoe de verdeling wordt tussen het budget voor LED en de overige technieken moet nog worden bepaald.

In 2022 waren projectaanvragen voor LED goed voor het overgrote deel van het subsidiebudget van € 60 miljoen dat werd uitgekeerd. Tomatentelers kunnen echter moeilijk voldoen aan de capaciteitseisen bij belichting. In de Tweede Kamer pleitte de VVD eind vorig jaar voor versoepeling van de EG-regeling. Of dat zo wordt doorgevoerd, is niet duidelijk.

Groentetelers kunnen ook een andere subsidieroute volgen. Via hun afzetorganisatie staat de mogelijkheid van EU-subsidie open voor LED in de vernieuwde regeling Sectorale Interventies (SIG&F).

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin