Meer jongeren de tuinbouw in!

23-05-2013 | Laatste update op 19-09 | |
Verschuren
Peter Verschuren broccoliteler
Meer jongeren de tuinbouw in!

Heeft u het gelezen vorige week? Meer jongeren moeten de techniek in met een zogenoemd ’techniekpact’. Ik roep Noud Jansen en Henk Kamp op voor de tuinbouw eenzelfde pact uit te werken.

Om een dreigend tekort aan medewerkers in de techniek bij voorbaat te keren, hebben overheid en bedrijfsleven een pact gesloten. Dit pact komt er in het kort op neer dat €900 miljoen gestoken wordt in scholing (voor het overgrote deel afkomstig van de overheid) en dat wetenschap en technologie een verplicht vak wordt op de basisscholen vanaf 2020. In ruil voor deze gulle overheidsbijdrage garandeert het bedrijfsleven een stageplek voor alle leerlingen in het MBO, poeh poeh.Dan sta je als tuinder toch even met je oren te klapperen. In de tuinbouw is al sinds jaar en dag een tekort aan medewerkers. De enige bijdrage waarop wij kunnen rekenen is dat een of andere staatssecretaris of wethouder het op gezette tijden op z’n heupen krijgt en wederom op het idee komt om de kaartenbakken met bijstandsgerechtigden in de sector te ledigen. Helaas blijft keer op keer het wonder uit en blijkt dat de tuinbouw geen toverkuur is voor een maatschappelijk probleem. Alle betrokkenen gedesillusioneerd achterlatend.Eerlijk is eerlijk; ook besturend tuinbouwland heeft zich wat mij betreft niet van zijn beste kant laten zien door op basis van verkeerde zuinigheid een streep te zetten door de arbeidsmarktcampagne It’s alive, die in één jaar al een positief effect had op de instroom in het groene onderwijs. Er wordt wel veel gesproken over het op peil houden van de kwaliteit van het groene onderwijs en de instroom van voldoende leerlingen, maar als puntje bij paaltje komt, kiest men niet voor investeren in de lange termijn.Dus Noud Janssen (binnen LTO verantwoordelijk bestuurder voor onderwijs) en minister Henk Kamp; ik roep jullie bij dezen op voor de tuinbouw eenzelfde pact uit te werken. Een vak voeding en gezondheid zou zeker niet misstaan op de basisscholen, ook met het oog op de kosten voor de gezondheidszorg. Met een gezamenlijke investering om meer leerlingen het groen onderwijs in te laten stromen, kunnen wij als tuinbouw in de wereld de beste blijven en de bijdrage die de tuinbouw levert aan de handelsbalans én aan de werkgelegenheid laten stijgen.

Meer over


Beheer