‘Meer flexibiliteit nodig in regeling Seizoensarbeid’

24-12-2017 | Laatste update op 12-10 | |
Zuurbier
Niels Zuurbier LTO-vakgroepvoorzitter vollegrondsgroenten
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Naast de nieuwe cao Open Teelten moet de regeling Seizoensarbeid worden afgesproken.

Op 31 oktober 2017 is een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. Dat resultaat komt voort uit de onderhandelingen tussen de werkgeversorganisaties LTO Nederland, KAVB, NFO en Anthos en de werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen plus CNV Vakmensen. De nieuwe cao loopt tot en met 29 februari 2020. In de nieuwe cao is onder andere 6% loonverhoging afgesproken, 3% per 1 januari 2018 en 3% per 1 januari 2019.

In de nieuwe cao komt een vernieuwde arbeidstijdenregeling, met daarin een standaard regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in plaats van de vier huidige regelingen in de cao.

‘Het grote verschil met de akkerbouw is dat wij in de vollegrondsgroenteteelt een groot beroep doen op vreemd personeel’

Een onderdeel dat nog moet worden afgesproken, is de regeling Seizoensarbeid voor de komende jaren. De vollegrondsgroenteteelt is nou eenmaal geen akkerbouwmatige teelt. Het grote verschil is dat wij een groot beroep doen op vreemd personeel, meer dan de helft van onze bedrijfskosten zijn arbeidskosten.

Verder vallen er heel veel gewassen onder die allemaal hun eigen arbeidsfilm hebben, want bij de witlofteelt is dat anders dan in de aspergeteelt en bij ijsbergsla ziet het arbeidsplaatje er nog weer anders uit.

Bovendien hebben wij in vergelijking met bedekte teelten veel meer te maken met de invloeden van Moeder Natuur.

‘Het personeel vormt het kapitaal van onze bedrijven, daar moet je goed voor zorgen’

Dat betekent in mijn ogen dat we ons personeel vooral goed moeten belonen en dat we moeten zorgen voor goede huisvesting. Het personeel vormt immers het kapitaal van onze bedrijven, daar moet je goed voor zorgen. Onder goede huisvesting versta ik huisvesting die voldoet aan de eisen van het bouwbeleid van de gemeente, provincie en brandweer.

Daarnaast moeten we ook een grote mate van vrijheid krijgen om ons personeel flexibel te kunnen inzetten. De vakbonden hebben wel enig begrip voor onze specifieke situatie, maar mijns inziens zou er veel meer begrip moeten zijn.

Ik hoop dan ook dat we per 1 mei 2018 een goede regeling hebben getroffen ten aanzien van de seizoensarbeid, waarbij een zeer flexibele inzet van personeel wat mij betreft cruciaal is.

Meer over


Beheer