Doorgaan naar artikel

Meer export broccoli, aanvoer stagneert

‘Na een bult komt een gat’. Sinds de export van Nederlandse broccoli eind juli aantrekt, blijkt er een tekort. Dat zorgt ervoor dat telers dus niet echt profiteren van een opgeschoonde markt.

De laatste week van juli was er weinig aanvoer van broccoli en Europees veel vraag. Een handelaar bevestigt dit. “Dit geldt voor heel Europa en met name voor Engeland, daar zou veel schade zijn.” Die schade is volgens hem te wijten aan een combinatie van vooral droogte en warmte. In Nederland kampen telers ook met weersinvloeden. “De broccoli is vlot gegroeid en een deel is naar voren geschoven. De eerst helft van juli hadden we hier een oogstpiek, nu is het aanbod kleiner.”


De beschikbaarheid van broccoli is volgens de handelaar zo afgenomen, dat de prijs bijna verdubbelt: van € 0,65 tot € 0,70 per kilo, naar € 1,15 en meer per kilo eind juli. Tijdens de piek bleven telers met broccoli zitten; leverden ze alleen de vaste klanten en raakten de koelcellen vol. Waterschade en/of -wildschade vlakten voor sommigen de piek enigszins af.

Schaarste duurt langer

Teler Nico Hoogendoorn in Slootdorp (Noord-Holland) verklaart het gat in de aanvoer. “Door de vlotte groei in juni, is de planning naar voren geschoven. Nu hebben we te maken met uitstel dat is veroorzaakt door de hitte in de derde week van juli. Daarbij heb ik een week niet kunnen planten.” Eind juli oogstte hij net voldoende om klanten te beleveren. “Nu wordt het echt schaars, een gat van meer dan vier á vijf dagen, dat komt niet vaak voor.”

Zijn collega Peter Verschuren in Raamsdonk (Noord-Brabant) spreekt van een schokeffect. Hij kon wel het hele seizoen planten en verwacht dat de dip een week gaat duren.

Volgens Peter Appelman in Stompetoren (Noord-Holland) gaat de schaarste langer duren.
Appelman is niet blij met de ‘overspannen’ handel. “Niemand snijdt volop en je krijgt alleen boze klanten aan de lijn.” Profiteren van de prijsstijging is er niet bij als er geen product is.

Markt opgeschoond

Het is een bekend fenomeen dat door (extreme) weersinvloeden de markt wordt opgeschoond. Verschuren: “Dit is altijd zo geweest en het zorgt voor opwaartse prijsdruk. In Nederland komen we daar gemiddeld genomen goed mee weg dankzij het mildere klimaat.” Volgens de Brabander is het tot nu toe geen onaardig groeiseizoen geweest. De temperatuur val best mee en de nattigheid ook. Ook in Noord-Holland zien ze het positief in. “De tekorten zullen blijven en de vraag blijft ook”, aldus Appelman.

Soepele start

Terugkijkend spreken de telers van een goede start. “Vorig jaar zijn we later gestart, vervolgens kwam alles heel snel en konden we het met de oogst niet bijhouden. Nu is het heel soepel verlopen”, licht Verschuren toe. Appelman spreekt van een start die dubbel zo goed was. Ook Hoogendoorn had een goed voorseizoen.
Wat dit voor heel 2022 betekent, is niet te voorspellen. Tot in de eerste week van augustus wordt er geplant en de oogst is eind juli nog maar voor 30% weg. Een groot vraagteken is het effect van gestegen kosten.

Afnemers weinig gevoelig voor kostenstijging teler

Handelaren geven aan dat hun afnemers weinig gevoelig zijn voor de kostenstijging bij de producent. De verkooprijs van de vollegrondsgroente is nog altijd een kwestie van vraag en aanbod. Volgens Appelman loopt alleen al de energierekening een paar ton op, nu ook nog meer gekoeld en beregend moest worden. Verschuren vult zijn collega aan: “Het laat zich moeilijk doorrekenen, omdat er nog voorraden van bijvoorbeeld kunstmest, worden opgemaakt. Maar het gaat ook om fust en brandstoftoeslagen.”


De balans zal pas eind november worden opgemaakt, als alle broccoli is verhandeld.

Bekijk meer

Share this

Marga van der Meer
Marga van der Meer

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin