Doorgaan naar artikel

Meer dan 10% van landbouwareaal EU is biologisch

Het biologische landbouwareaal in de EU is in 2022 met 5,1% gegroeid naar 16,9 miljoen hectare. Het gaat om 10,4% van het totale landbouwareaal. De verkoop van biologische producten daalde echter licht, zo blijkt uit publicatie The World of Organic Agriculture.

De publicatie is opgesteld door het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL en de wereldwijde koepelorganisatie van de biologische landbouw- en voedingssector IFOAM. Doelstelling van de Europese Commissie is om te komen tot ten minste 25% biologisch landbouwareaal in 2030.

Heel Europa telde in 2022 18,5 miljoen hectare biologische landbouwgrond, waarvan 16,9 miljoen hectare binnen de EU. Frankrijk telt in Europa met 2,9 miljoen hectare het grootste bio-areaal, gevolgd door Spanje (2,7 miljoen hectare), Italië (2,3 miljoen hectare) en Duitsland (1,9 miljoen hectare). Deze vier landen zijn goed voor meer dan de helft van het biologische landbouwareaal in Europa.

Het biologische landbouwareaal in de EU groeide met 0,8 miljoen hectare (5,1%) ten opzichte van een jaar eerder. Griekenland en Italië realiseerden de grootste groei met respectievelijk 0,4 miljoen en 0,2 miljoen hectare. Oostenrijk heeft met 27,5% nog steeds het grootste biologische landbouwareaal binnen de EU.

Biologische omzet met € 10 miljard gestegen

De biologische omzet in voeding en dranken kwam in 2022 wereldwijd uit op € 135 miljard euro (2021: € 125 miljard). De biologische markt in de EU vertegenwoordigde in 2022 een waarde van € 45,1 miljard. Duitsland was binnen de EU de grootste markt goed voor een omzet van € 15,3 miljard. Na de Verenigde Staten (€ 58,6 miljard) is de EU de grootste markt voor biologische producten. Azië is goed voor een biologische omzet van € 15 miljard. Opvallend is dat de biologische markt in de EU met 2,8% kromp. In Estland (+6%) en Nederland (+4,4%) was wel sprake van groei.

Zwitsers spenderen met € 437 gemiddeld het meest per persoon aan biologische voedingsmiddelen. Daarna volgen de Denen met een gemiddelde besteding van € 365 per persoon. De gemiddelde besteding binnen de EU lag in 2022 op € 102 per persoon. Wat betreft biologisch marktaandeel in de retail gaat Denemarken wereldwijd aan kop met een marktaandeel van 12%. Oostenrijk en Zwitserland volgens met marktaandelen van respectievelijk 11,5% en 11,2%.

Nederland goed voor 20% import biologisch

De EU en de VS waren in 2022 goed voor een import van 4,9 miljoen ton aan biologische producten. Dat is 4,2% meer dan een jaar eerder. De VS was goed voor een importvolume van 2,2 miljoen ton. De export naar de VS nam met 18,8% (342.867 ton) toe terwijl de export naar de EU met 5,1% (146.173 ton) kromp.

Opvallend is dat Nederland als klein land met een volume van 1 miljoen ton goed is voor 20% van het totale importvolume (EU+VS). Deze import groeide in 2022 met 4,6% ten opzichte van 2021. Nederland is veruit de grootste importeur van biologische producten in de EU. Een aanzienlijke deel van deze import is echter bestemd voor doorvoer naar andere landen.

Rapport geeft inzicht in bio-ontwikkelingen wereldwijd

De World of Organic Agriculture is een 352 pagina’s tellend naslagwerk voor wat betreft de ontwikkelingen in de biologische sector wereldwijd in 188 landen. Hoewel lang niet al de gewenste data voorhanden zijn, geeft het rapport een goed beeld van ontwikkelingen wereldwijd. Dat de meest recente cijfers voor een groot deel uit 2022 dateren, heeft volgens het FiBL te maken met de vertraging in aanvoer van data.

In Nederland zijn recent al actuelere cijfers gecommuniceerd over de ontwikkeling van de biologische landbouw. Zo meldde het CBS een lichte groei van het biologisch areaal van 4,4% in 2022 naar 4,5% in 2023. Exclusief speciaalzaken nam de omzet in de Nederlandse supermarkten afgelopen jaar toe naar 3,4% (2022: 3,1%) zo maakt ketenorganisatie Bionext recent bekend. De retailomzet inclusief speciaalzaken is voor 2023 nog niet bekend.

Lees ook: Gaan we de politieke doelen voor biologisch halen?

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jan Willem Veldman

redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin