Doorgaan naar artikel

Meer cannabistelers nodig in Nederland

Politieke partijen vragen zich af wat de effecten zijn van de plannen om productie- en exportbeperkingen voor medicinale cannabis te schrappen.

ChristenUnie is er geen voorstander van dat Nederland zich ontwikkelt tot een groot exportland voor medicinale cannabis. Dat beeld komt naar voren nu D66-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oppert de productie- en exportbeperkingen te schrappen. Het blijkt dat de vraag naar Nederlandse medicinale cannabis uit het buitenland zo groot is dat deze maatregel nodig is. Het leveren aan buitenlandse afnemers kan onderzoek aanjagen naar deze behandelingen in het buitenland, stelt Kuipers.

Verhoging productie- en exportplafond

Een aantal politieke partijen ziet nadelen aan deze maatregel en vraagt zich af of een verhoging van het productie- en exportplafond niet een beter idee is. Nu wordt onder overheidstoezicht medicinale cannabis geteeld in een gesloten, streng gecontroleerde keten. Alleen Bedrocan heeft als teeltbedrijf de erkenning als productiebedrijf. Het Bureau Medicinale Cannabis geeft die erkenning en werkt op dit moment al aan uitbreiding van die gesloten keten naar twee teeltbedrijven. Als Kuipers zijn zin krijgt, zal de productie weleens sneller kunnen stijgen.

Marktcijfers

De politieke partijen willen dat de minister eerst met marktcijfers komt om zo’n productiestijging te rechtvaardigen en dat hij in kaart brengt wat de bewezen erkende behandelingen zijn met cannabis. Ook moet toezicht en veiligheid van de keten voldoende gewaarborgd zijn, vinden de partijen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin