Doorgaan naar artikel

‘Meeldauw grootste uitdaging in zomerteelt’

Met behulp van een speciale trolley oogst Niels Huijsmans zijn aardbeien op stellingen - Foto: Peter Roek.

Met behulp van een speciale trolley oogst Niels Huijsmans zijn aardbeien op stellingen - Foto: Peter Roek.

Bij HG Fruit in Nispen loopt de oogst van de vollegrondsaardbeien op zijn eind, vertelt Niels Huijsmans op 28 augustus. “In de eerste week van september oogsten we de laatste vruchten. We begonnen in de tweede week van juni met de pluk van de vollegrondsaardbeien. Dat was zo’n twee weken later dan normaal, als gevolg van het koude voorjaar.”

De productie van de vollegrondsaardbeien met de rassen Sonata, Limalexia en Falco, bleef deze zomer behoorlijk achter: Huijsmans schat in dat deze zo’n 15% lager lag dan normaal. “Dat is te wijten aan het koude voorjaar in combinatie met de hitte in juni, net na de start van de pluk. Gelukkig was de kwaliteit over het algemeen wel goed. Er was één slechte week: toen regende het zoveel dat de aardbeien zich helemaal volzogen met vocht en zacht werden.”

Betere prijsvorming

De lagere productie werd volgens de Brabander gecompenseerd door betere prijzen: de vollegrondsaardbeien leverden deze zomer 15 tot 20% meer op dan normaal. “Hierdoor was toch sprake van een normaal seizoen”, zegt Huijsmans, die rechtstreeks levert aan retailers in binnen- en buitenland. “Per saldo zijn we niet ontevreden.”

Najaarsteelt op stoom

Inmiddels is ook de oogst van de najaarsteelt stellingaardbeien weer vol op stoom. “Sinds vorige week zijn we echt goed aan het plukken”, zegt hij op 28 augustus. “We werken met de rassen Favori en Karima en die staan er prima bij. Krijgen we een goede nazomer, dan kunnen we doorplukken tot eind oktober. Bij regenachtig weer stoppen we begin oktober.”

Scherp blijven op fruitvlieg

Het onder controle houden van Drosophila suzukii is volgens de teler wel een behoorlijke uitdaging. “Andere insecten kun je op biologische wijze bestrijden, maar dat is bij de suzuki-fruitvlieg niet aan de orde. En inzet van chemie is niet wenselijk, aangezien je daarmee je biologische systeem om zeep helpt. We zetten daarom vol in op een goede hygiëne. Je moet vooral zorgen dat het rijpe fruit op tijd wordt geplukt en dat geen sprake is van ‘achterblijvers’. Op die manier kunnen we deze plaag tot nu toe goed onder controle houden. Maar je moet er wel scherp op blijven.”

Meeldauw wordt een steeds groter probleem in de zomerteelten

Trips binnen de perken

Ook trips weet Huijsmans dit seizoen goed binnen de perken te houden. Volgens hem is dit vooral te danken aan het feit dat hij nu méér en andere biologische bestrijders inzet. “Voorheen zetten we alleen de roofmijt Amblyseius cucumeris in, sinds dit seizoen ook de roofwants Orius en de roofmijt Montdorensis. Hierdoor weten we trips veel beter onder controle te houden dan voorheen. Eerst was er sprake van flinke pieken qua tripsdruk, nu blijft het allemaal veel constanter.”

Meeldauw als uitdaging

Meeldauw is volgens de teler wel een steeds groter probleem in de zomerteelten. Hij moest deze zomer zelfs vroegtijdig stoppen met een Mailing Centenary-teelt, als gevolg van meeldauwproblemen. “Meeldauw is zonder twijfel de grootste uitdaging in de zomer. Het beschikbare middelenpakket wordt steeds kleiner en ik heb ook het idee dat de schimmel zich hieraan aanpast. Als gevolg hiervan is het steeds lastiger om meeldauw onder controle te houden. Ook is de vraag welk ras je het beste kunt kiezen, om de problemen nog enigszins beheersbaar te houden. Dat houdt me wel bezig. Wij moesten stoppen met Mailing Centenary vanwege de meeldauwdruk, maar ik hoor ook dergelijke geluiden van telers met Elsanta.”

Arbeid is ons geen issue; we hadden dit seizoen voldoende arbeidskrachten

Als een speer

Arbeid is voor Huijsmans geen issue: hij had dit seizoen voldoende arbeidskrachten op zijn bedrijf. “Wat dat betreft mogen we echt niet klagen. Een deel van de seizoensarbeiders had al eerder bij ons gewerkt, daarnaast kregen we dit seizoen hulp van een groep Poolse studenten. Die gingen en gaan als een speer!”

Auteur: Ank van Lier

Beheer
WP Admin