Doorgaan naar artikel

‘Medici blijven speuren naar ongezonde teeltpraktijk’

- foto: ANP

- foto: ANP

Van pesticiden krijg je kanker, hartfalen, Parkinson, autisme en Alzheimer. Aldus bezorgde ngo’s en medici. Toch haalt de beroepsgroep zijn schouders op.

De laatste vermelding van het woordje Parkinson in de redactionele teksten van de land- en tuinbouwbladen van Misset stamt van 2016. Toch wordt al een aantal jaar serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de risico’s op de Ziekte van Parkinson door blootstelling aan bepaalde chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Doofpot of storm in glas water

Die discrepantie kun je verschillend duiden. Heel wantrouwend zou je het kunnen houden op een doofpot: de vakbladen zwijgen de boel dood, terwijl in het Westland, de Betuwe en de Bollenstreek men bij bosjes ten prooi valt aan deze en andere genoemde ziektes. Of is, heel optimistisch geredeneerd, dat laatste totaal níét het geval en is dat feit alleen al reden om een daadwerkelijk verband tussen deze ziektes en die middelen te betwijfelen?

Men spoot zich een ongeluk

Laten we er geen doekjes om winden: een halve eeuw geleden spoten tuinders in de kas en in de open lucht zich nog figuurlijk en soms zelf letterlijk een ongeluk. Zakdoek voor je neus en mond en je adem inhouden en er het beste maar van hopen. Toch is voor zover ik weet de levensverwachting in de gemeentes waar van oudsher de tuinbouw zich concentreert, niet aanmerkelijk lager.

Alle denkbare diepere oorzaken

Belangrijk in de vorige zin is natuurlijk ‘voor zover ik weet’. De ware wetenschapper neemt daar natuurlijk geen genoegen mee. En dus is het goed dat de Radboud Universiteit een Parkinson Expertise Centrum heeft dat tot in detail kijkt naar verbanden tussen deze ziekte en alle denkbare diepere oorzaken. Of dat een Amsterdamse hoogleraar zich verdiept in het verband tussen chemische middelen en hartritmestoornissen.

Toch maar wakker liggen?

Desalniettemin blijft het opmerkelijk dat er geen piepje te horen is bij de beroepsgroep van tuinders en boeren zelf en de medewerkers van bedrijven die veel met de gewraakte middelen werken. Letten we wel goed op? Laten we ons in slaap sussen door versluierde statistieken? Of zouden we toch wakker moeten liggen? En ja, hoe gezond is dát?


Beheer
WP Admin