Doorgaan naar artikel

Medewerkers zaadbranche doen beroep op werkgevers

Vakbonden voeren campagne voor betere cao tuinzaadbedrijven. - Beeld: FNV/CNV/Unie

Vakbonden voeren campagne voor betere cao tuinzaadbedrijven. - Beeld: FNV/CNV/Unie

Ongeveer een kwart van de medewerkers van de zaadbedrijven heeft een petitie getekend voor meer loon en beter pensioen.

De vakbonden FNV, CNV en De Unie overhandigen vanmiddag, 23 april, de door 1.165 werknemers ondertekende petitie aan werkgeversorganisatie Plantum. Dit doen ze onder het motto Zwart Zaad. De zaadbranche zit sinds 1 januari zonder cao. Vorig jaar werd de toen aflopende cao verlengd. Op dat moment was nog niet helder wat de gevolgen van de corona zouden zijn voor de sector, met name in de siergewassen.

‘Beste jaar ooit’

Maar inmiddels is wel duidelijk dat de winsten niet of nauwelijks zijn aangetast, stelt Jeroen Warnaar van CNV. “Sommige bedrijven hebben zelfs het beste jaar ooit weten te realiseren. En dan zou er niet meer dan 1,5% loonsverhoging in zitten.”

De bonden vragen voor de ongeveer 4.000 mensen, die binnen de werking van de cao vallen, een loonsverhoging van 4%. Ook zouden op basis van het landelijke Pensioenakkoord via de cao afspraken moeten worden gemaakt over een seniorenregeling. Daar willen de werkgevers echter individueel met hun medewerkers afspraken over maken.

‘Onzekere marktontwikkelingen’

Plantum spreekt over de looneis als ‘buiten proportie, gezien de onzekere marktontwikkelingen’. Daarbij zou een dergelijke structurele verhoging van loon(kosten) ten koste gaan van een gezonde langetermijnbedrijfsvoering. Bij zaadbedrijven als Bayer, Syngenta, Basf, Rijk Zwaan en Enza werken in Nederland zo’n 5.500 mensen. Daarvan hebben er ongeveer 1.500 hogere functies die buiten het per cao afgesproken loongebouw vallen.

'Werkgevers strooien met zwart zaad', aldus de campagne van de vakbonden in de cao tuinzaadbedrijven. - Beeld: FNV/CNV/Unie

‘Werkgevers strooien met zwart zaad’, aldus de campagne van de vakbonden in de cao tuinzaadbedrijven. – Beeld: FNV/CNV/Unie

Beheer
WP Admin