Medewerker van het jaar

14-04-2011 | |
Wisse
Medewerker van het jaar

De eerste verbazing was de nominatie, want ik wist er totaal niks vanaf en dat is uiteraard best grappig.

Tweede verrassing was uiteindelijk de winst, waar een overval tijdens ons wekelijkse directie-stafoverleg door de hoofdredacteur van Groenten & Fruit ik op de hoogte werd  gebracht. Helemaal grappig was zeker voor de andere mensen, die bij de vergadering zaten, want die wisten het allemaal al. Die konden dus hard lachen om mijn verbazing. Een grote bos bloemen, een titel, een oneindige rij gelukswensen en een kleine borrel op het bedrijf hebben het opgeleverd.  De directie en medewerkers zijn ontzettend trots op dit feit.

Uiteindelijk ga je toch eens even nadenken waaraan je het verdiend hebt, want met alleen stemmen van de medewerkers en je familie red je het niet. Dat betekent dat er toch ook veel mensen op mij hebben bestemd buiten Lans en familie. Dat maakt het natuurlijk helemaal leuk. Ik kom voor het bedrijf veel buiten de deur en probeer daarin het bedrijf zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar zeker net zo vaak tracht ik de glastuinbouwsector een heel warm hart toe te bedelen. Ik werk nu al weer een heel tijdje in deze geweldige dynamische sector met zijn talloze mooie bedrijven, zowel glastuinbouwbedrijven, toeleveranciers, instellingen (onderzoek, belangenbehartiging, etc.) en afzetbedrijven en bedreven ondernemers.

Ik hoop dit nog vele jaren te kunnen blijven doen en hoop ook dat vele mensen met mij dit doen. Bij de overheden op zowel lokaal als landelijk niveau dringt het gelukkig ook steeds meer door dat de land- en tuinbouw voor Nederland een sector van groot belang is en dat de glastuinbouw daar zeker een unieke rol in heeft.  Ik vind zeker ook dat het Productschap Tuinbouw daarin een grote rol heeft en draag hen ook zeker een warm hart toe. Hopend dat dit bij de politiek in Den Haag ook doordringt en dan men dit niet zomaar even aan de kant zet. In mijn optiek zou dat een grote aderlating zijn voor onze sector. Bij deze roep ik ondernemers op dit ook zoveel mogelijk aan te dragen bij de politiek!

Wat ik bij deze ook nog even kwijt wil is het feit, dat ik vind dat ik de titel niet als Wilko Wisse heb verkregen, maar als medewerker van een fantastisch bedrijf. Zonder dit bedrijf en zijn directie en al zijn medewerkers , zowel vaste als tijdelijke, zou ik deze titel niet hebben kunnen verkrijgen. Bij deze wil ik hun dan ook hartelijk danken voor het feit dat ik voor Lans kan doen wat ik momenteel doe.Beheer