Massief verzet tegen GLB-plan Hogan

20-06-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De Europese landbouwministers komen massief in verzet tegen de plannen van de Europese Commisise om te bezuinigen op het landbouwbudget.

De Franse minister Stephane Travert concludeerde dinsdag dat zeker 20 lidstaten (van de 27) niet kunnen leven met een budget van € 365 miljard voor een periode van 2020 tot 2027.

Nederland behoort tot een kleine groep landen die wel op de landbouwuitgaven wil bezuinigen. In de vergadering van landbouwministers werd namens Nederland het woord gevoerd door LNV-directeur Europees landbouwbeleid Aldrik Gierveld.

‘Nieuwe GLB ingewikkeld’

Gierveld zei dat de Europese Commissie een lastige taak heeft om iedereen tegemoet te komen. Nederland ondersteund het doel om het beleid te vereenvoudigen en de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven. “Maar we vragen ons af of de doelen zich wel weerspiegelen in de voorstellen. Wij zien te veel gedetailleerde regels. Het nieuwe GLB wordt nog ingewikkelder dan het bestaande beleid.”

Aftopping nauwelijks inkomenseffecten

Nederland pleit voor gerichte directe betalingen voor diensten die boeren verlenen aan de maatschappij, zo mogelijk via collectieven. Nederland vraagt of de aftopping van de directe betalingen verplicht moet zijn voor alle lidstaten. In Nederland zou de aftopping van de steun boven € 100.000 nauwelijks inkomenseffecten hebben, maar wel een grote administratieve last leggen op zowel overheid als boeren. “Waarom kunnen we de lidstaten niet zelf laten beslissen of maatregelen van nut zijn in hun situatie?”

Afstemming tussen handels- en landbouwbeleid

Nederland vindt dat de Europese Commissie de lasten binnen de Europese Unie niet eerlijk verdeelt, en bovendien te weinig ambitie toont om de Europese begroting te hervormen. “Een kleinere EU betekent een kleinere EU-begroting met lagere plafonds en een eerlijke verdeling.”

Verschillende landbouwministers vrezen niet alleen dat de administratieve last voor de boeren toeneemt, maar ook dat de handel erdoor verstoord kan worden. Een aantal landen vindt dat er een betere afstemming moet zijn tussen het handelsbeleid en het landbouwbeleid, zodat boeren niet geconfornteerd worden met de invoer van producten van buiten de EU, die niet voldoen aan de standaarden waar boeren uit de EU wel aan moeten voldoen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer