Doorgaan naar artikel

Marktpositie WKK verder onder druk

Voor een glastuinbouwbedrijf zal een investering in wkk voor netlevering niet zondermeer rendabel meer zijn.

De marktpositie van WKK in de glastuinbouw is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 verder onder druk gekomen, constateert Energy Matters. Volgens het onafhankelijke adviesbureau lijkt de markpositie naar 2016 toe iets beter te worden ten opzichte van 2013, al is de positie voor 2016 verslechterd in vergelijking met begin van dit jaar. Dit komt door lagere forwardprijzen en een afgenomen sparkspread.

De toekomstige rendabiliteit van een wkk blijft echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de gasprijs in verhouding tot de  kolenprijs en van de ontwikkeling van grootschalig elektrisch productievermogen.

 

Belichting

Veel elektriciteitscentrales op aardgas staan al stil vanwege een hoge gasprijs in combinatie met ingebruikname van nieuwe kolencentrales en een lage CO2-prijs. Voor nieuwe wkk’s geldt dat ze flexibel in moeten kunnen spelen op energiemarkten en een hoge warmtedekking moeten hebben om de exploitatie rond te kunnen rekenen. Inzet van de wkk voor eigen belichting is nog steeds rendabel.

De wkk-barometer is tot stand gekomen in opdracht van Productschap Tuinbouw is samenwerking met LTO Glaskracht Nederland in het kader van programma Kas als Energiebron.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin