Doorgaan naar artikel

Marktplannen groente en fruit bij EZ aanbevolen

Marktplannen groente en fruit bij EZ aanbevolen

Marktplannen groente en fruit bij EZ aanbevolen

Een plan van afzetorganisaties voor glasgroente om marktonderzoek voor voedingstuinbouw te verdiepen, wordt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaa (T&U) aanbevolen bij EZ.

Het is één van de 31 programma’s die de topsector voordraagt voor topsectorgeld. Daarbij stellen de beoordelaars dat het plan zeer goed past bij de prioriteiten die staatssecretaris Martijn van Dam heeft aangegeven in zijn Voedselparagraaf. Het programma Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0 moet namelijk meer inzage geven in ontwikkelingen van consumptie en aanbod van enkele glasgroenteproducten.

Ouders verleiden

Een ander aanbevolen programma dat goed past bij het beleid van Van Dam is ‘Ouders verleiden’, om zo ouders er toe te brengen vaker groente en fruit mee te geven aan kinderen naar school. Voor het marktonderzoek is een publieke bijdrage van 880.000 euro nodig, naast de even grote bijdrage van het bedrijfsleven zelf. Het programma rond om ouders van kinderen vraagt een bijdrage van de overheid van 240.000 euro.

Voldoende

In totaal kwamen 89 aanvragen voor onderzoekssubsidie binnen bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, vooral voor de onderwerpen uitgangsmateriaal, plantgezondheid en duurzame productiemiddelen. Opvallend is dat voor de voorstellen plantgezondheid zes van de 23 voorstellen niet een voldoende als beoordeling kregen.

Het is de vijfde ronde voor het topsectorengeld. Ook dit jaar konden een groot aantal goede projecten niet gehonoreerd worden: van de 62 projecten met score goed en ruim voldoende worden er nu 31 voorgedragen voor honorering, de helft.  Deze 31 projecten hebben bij elkaar een omvang van bijna 30 miljoen euro publiek en private inzet. De publieke bijdrage vanuit T&U in 2017 is bijna 5 miljoen euro.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin