Doorgaan naar artikel

Markt: mager aanbod Duitse kleurtjessla

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Het aanbod aan kleurtjessla op de Duitse markten is schaars. De prijsvorming lijdt onder het wegvallen van de horeca als gevolg van corona.

Dat magere aanbod van kleurtjessla heeft volgens het Duitse marktbureau AMI twee oorzaken. Enerzijds hangt het samen met de overgangsperiode van Zuid-Europees naar Duits product, anderzijds is door de minder goede weersomstandigheden het aanbod aan Duits product nog gering. Ook is de vraag naar producten als lollo rossa nog sterk wisselend.

Zuid-Duitsland aan de markt

Vanuit de Palts kwam de oogst van slatypen als lollo rossa al eerder op gang, in week 17 komt daar de aanvoer vanuit andere teeltgebieden in Zuid-Duitsland bij. Door het wat warmere klimaat in de Palts is deze deelstaat van nature het vroegst aan de markt.

Invloed weersomstandigheden

Door natte omstandigheden kon echter niet overal al heel vroeg geplant worden. Na uitplanten was sprake van nachtvorsten en lagere temperaturen, waardoor de gewassen niet optimaal groeiden. In de afgelopen dagen zorgde een schrale oostenwind voor sterk drogende omstandigheden, met grote kans op rand tot gevolg. Door de sterke wind was beregenen lastig en bereikte dat niet het optimale effect. Verder hebben telers als gevolg van de coronacrisis te maken met hogere loonkosten, stelt AMI vast.

Bron: AMI

Bron: AMI

Effect corona

De combinatie van de omstandigheden in Zuid-Duitsland, het afnemende aanbod uit kasteelten buiten Duitsland en het naderende einde van het Zuid-Europese seizoen, maakt dat het aanbod momenteel mager is. Daar staat tegenover dat door het wegvallen van de afzet richting horeca als gevolg van corona, de vraag naar kleurtjessla minder is dan normaal. Hierdoor verloopt de vraag met horten en stoten en dat leidt, vooral bij lollo rossa en lollo bionda, tot een minder goede prijsvorming in de afgelopen weken.

Beheer
WP Admin