Doorgaan naar artikel

‘Maatschappelijke dienst(plicht)’

Het vinden van 160 hectare akkerbouwland om zijn witlofwortels te laten telen was anders nooit een probleem, meldt de witloftrekker. Maar voor 2023 komt hij nog 30 hectare tekort. Hij wijst naar het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dit GLB ruziet dus met de praktijk.

Telers komen in de problemen met de vereiste rooidatum en het vanggewas. De teelt van witlofwortels moet ook de concurrentie aan met luzerne en veldbonen. In de eco-regeling leveren die stikstofbindende gewassen namelijk bonuspunten op. Die kunnen net het verschil maken voor het halen van een hogere hectarepremie.

Stevige voorwaarden

De witloftrekker is niet de enige die worstelt met het nieuwe GLB. 2023 mag dan een overgangsjaar heten; feit is dat betalingsrechten niet meer bestaan, zonder een uitdijend pakket aan plichten. Ook voor de basispremie (€ 221 per hectare) gelden stevige voorwaarden, in jargon heten deze ‘Goede landbouw- en milieucondities’. Denk aan bufferstroken, bodembedekking, gewasrotatie en niet-productief areaal.

Bufferstroken

Over de bufferstroken is al genoeg discussie, ook omdat de praktijk niet altijd klopt met de RVO-kaarten. En verder hanteert natuurlijk het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn per 1 maart bufferstroken.

Voor veel tuinders loont de worsteling, in ieder geval voor de basispremie

Eco-regeling

De tweede pijler in het GLB is de zogenoemde eco-regeling. In dit keuzemenu wordt de maatschappelijke ‘dienstplicht’ verder uitgewerkt. De regeling telt 22 activiteiten, die ieder punten opleveren. Hoe meer punten, hoe hoger de premie: goud levert € 200 extra per hectare op, zilver € 100 en brons € 60.

Blijf meedoen, luidt het devies

Tot 15 mei staat de Gecombineerde Opgave open. Den Haag schat in dat dit nieuwe GLB-traject 14 uur extra kost om in te vullen. Voor de doorsnee boer en tuinder is het sowieso bijna niet meer te doen. Blijf meedoen, luidt het devies. Ook voor veel tuinders loont de worsteling, in ieder geval voor de basispremie. Of de eco-regeling de moeite nog loont, dat is een voor iedereen ingewikkelde rekensom, met voor iedereen een eigen uitkomst.

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin