Luna Privilege breder inzetbaar

04-02-2014 | Laatste update op 12-09 | |
Luna Privilege breder inzetbaar

Het schimmelbestrijdingsmiddel Luna Privilege, op basis van de werkzame stof fluopyram, heeft een brede uitbreiding gekregen in kleinere teelten.

Het Ctgb heeft in nauwe samenwerking met LTO Groeiservice (in het kader van een Expert Centre Speciality Crops) en toelatinghouder Bayer Crop Sciences het etiket van Luna Privilege uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen in onder andere (glas)groenten. Tot de gewassen waar het middel nu ook toegepast mag worden horen de bedekte teelt van aardbei, tuinkers, veldsla, boon en peul en vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil. De laatstgenoemde toepassing is uitsluitend toegestaan van vanaf 1 mei tot 1 oktober. Buiten deze periode is er risico op gewasschade.

Ook in de veredelingsteelt en bedekte basiszaadproductie van onder andere groente- en fruitgewassen mag Luna Privilege ingezet worden.

Voor alle bovengenoemde uitbreidingen geldt dat er geen of beperkt werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd. Het is dus aan te raden altijd een proefbespuiting uit te voeren als er nog geen ervaring is opgedaan met het middel.

 

Uitbreiding Signum

Signum, op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobine, mag voortaan ook toegepast worden als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte niet grondgebonden teelt van Spaanse pepers.

Een nieuwe toelating heeft het Ctgb verleent voor AQ10 (werkzame stof Ampelomyces quisqualis stam AQ 10) voor onder andere schimmelbestrijding in de bedekte teelt van aardbei, komkommer, tomaat en paprika. Datzelfde geldt voor Kohinor 700 WG (werkzame stof imidacloprid) als insectenbestrijdingsmiddel voor gebruik bij onder andere de teelt van appels en peren, de bedekte teelt van aubergine, courgette, komkommer, tomaat, Spaanse peper en paprika, en de opkweek van plantmateriaal (bedekte teelt) voor aubergine, courgette, komkommer, tomaat, Spaanse peper en paprika.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer