LTO: zorg over politieke invloed op gewasbeschermingsmiddelen

05-03-2016 | |
Imidacloprid is onder meer werkzaam tegen bladluizen.</p> <p><em>Foto: Henk Riswick</em>
Imidacloprid is onder meer werkzaam tegen bladluizen.

Foto: Henk Riswick

LTO Nederland is bezorgd dat partijen in de Tweede Kamer steeds minder waarde hechten aan het oordeel van onafhankelijke instituten zoals het Ctgb en de EFSA in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

In de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen die aanstuurt op een verbod op het gebruik van imidacloprid in Nederland. En wat de Tweede Kamer betreft gaat Nederland ook niet akkoord met een verlenging van de toelating van glyfosaat in Europa. Dit ondanks het feit dat beide middelen, na grondig onderzoek, het groene licht kregen van het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de EFSA (European Food Safety Authority). Ctbg en EFSA beoordelen middelen op basis van wetenschappelijke kennis op risico’s voor mens, dier en milieu.

LTO Nederland vindt dat de bevindingen van onafhankelijke instituten leidend moeten zijn (en blijven) in de beleidskeuzes die staatssecretaris Van Dam maakt in Den Haag en Brussel. Van Dam heeft dat onlangs overigens zelf nog bevestigd.

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen redacteur akkerbouw


Beheer