LTO: willekeur in handhaving 1,5 meter

24-04-2020 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Wilco Biemans
Foto: Wilco Biemans

De overheid controleert actief met drones en helikopters of op tuinbouwbedrijven wel veilig wordt gewerkt. Daarbij lijkt het er ook op dat handhavers eigen interpretaties geven aan de regels.

Die geluiden ontvangt de Taskforce Arbeid van boeren en tuinders in het land. Aan de algemene regel dat medewerkers afstand van elkaar moeten houden bij het werk, in het transport van en naar het werk én in hun door de werkgever geregelde huisvesting, zou met meer concrete richtlijnen vanuit de overheid aangevuld moeten worden. “De Taskforce Arbeid vindt het van belang dat de overheid goedkeuring geeft op het coronaprotocol in de land- en tuinbouw zodat voor alle partijen duidelijk is hoe met de regels in de praktijk moet worden omgegaan”, aldus LTO Nederland.

Richtlijnen Stigas in coronaprotocol

Donderdag 23 april hebben werkgevers en werknemers samen dat coronaprotocol gelanceerd via Stigas. Het protocol is bedoeld om richtlijnen en maatwerkoplossingen per agrarische deelsector te geven. In grote lijnen houdt het protocol vast aan de richtlijnen van het RIVM. Het is gericht op maximale bescherming van werkgevers en werknemers in de sector, die onder de cruciale beroepsgroepen vallen. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd moet worden en reizen zoveel mogelijk beperkt moet worden.

1, 5 meter afstand lastig in de praktijk

Dat is in de praktijk echter lastig. In de tuinbouw betekent dat bijvoorbeeld dat er minder mensen op het wiedbed kunnen, er een schot (plexiglas) geplaatst moet worden of dat er een bredere machine moet komen waar de 1,5 meter wel haalbaar is. Ook moet er aan de productielijn meer afstand gehouden worden, gaat transport per auto of bus – als dat met meerdere personen noodzakelijk is – in dambord vorm en dienen bedieningsmiddelen gereinigd te worden met desinfectiemiddel. “Iedere situatie is anders per sector en moet zelf praktisch ingevuld worden”, aldus de Stigas-woordvoerder.


Tekst gaat verder onder de foto.

Wanneer is werken met doorzichtige schotten ook echt veilig en toegstaan? Stigas zou dat moeten kunnen beoordelen. - Foto: Wilco Biemans

Wanneer is werken met doorzichtige schotten ook echt veilig en toegstaan? Stigas zou dat moeten kunnen beoordelen. – Foto: Wilco Biemans

Niveauverschillen in coronaprotocol

Het protocol maakt onderscheid tussen verschillende niveaus per situatie (veilig werken, reizen en wonen). Daarbij geldt het hoogste niveau (1) altijd als uitgangspunt, zoals zoveel mogelijk thuis werken. Waar dat niet gaat, kunnen maatregelen van een lager niveau gehandhaafd worden.

Doorbetaling van loon

Werknemers met een cruciaal beroep met milde klachten mogen gewoon werken, ook als een huisgenoot koorts heeft. Zelf moet je wel koortsvrij zijn. Bij ziekte en verplicht thuisblijven heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon.

Stigas heeft het coronaprotocol in samenwerking met Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV en CNV opgesteld.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer