Doorgaan naar artikel

LTO: weinig kans op succes met rechtszaak bufferstroken

LTO Nederland heeft advocatenkantoor Hekkelman Advocaten laten onderzoeken of het via twee verschillende wegen mogelijk is om schade te claimen vanwege de invoering van de verplichte bufferstroken.

Dat is echter niet haalbaar, zo constateert de belangenorganisatie na deze verkenning. LTO laat weten Hekkelman zowel gevraagd te hebben of sprake is van een “individuele en buitensporige last” of van schending van het vertrouwensbeginsel.

Weinig kansrijk

LTO dacht dat dit laatste wellicht zou gelden als bijvoorbeeld bollentelers op de bufferstrook al bollen hebben geplant, nadat het ministerie eerder aangekondigde dat de vereiste bufferstroken een jaar zou worden uitgesteld. In beide situaties zouden boeren wellicht schadevergoeding kunnen claimen. Beide routes blijken juridisch echter weinig kansrijk.

Het aanhouden van bufferstroken langs sloten (afhankelijk van het type sloot, variërend van 1 tot 3 meter breed) is vanaf 1 maart verplicht vanuit de mestregels, zo is de bedoeling. Daarnaast is het ook een vereiste vanuit het nieuwe GLB, dat 1 januari is ingegaan.

Focus op Landbouwakkoord

Tineke de Vries, voorzitter van LTO-vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, laat weten dat LTO zijn pijlen nu richt op het Landbouwakkoord. De organisatie wil hierin voor het volgende Actieprogramma Nitraatrichtlijn afspraken maken over een plan van aanpak voor de waterkwaliteit. In dit plan moeten boeren met bepaalde instrumenten op doelen kunnen sturen, in plaats van dat ze generieke maatregelen opgelegd krijgen.

Share this

Afbeelding
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin