Doorgaan naar artikel

LTO vraagt Kamer om ander systeem voor mestbeleid

LTO Nederland roept Kamerleden op om zo snel mogelijk een omslag te maken richting doelsturing in plaats van de huidige kalenderlandbouw.

Tineke de Vries, akkerbouw-voorzitter bij LTO Nederland, bood dinsdag 6 juni in de Tweede Kamer een Kalenderlandbouw-kalender aan. Op die kalender staan 58 datums waaraan akkerbouwers en telers zich op dit moment moeten houden in het kader van onder andere het mestbeleid en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Vries voegde eraan toe dat ze hoopt dat deze kalender snel bij het oud papier kan, omdat de maatregelen volgens LTO niet effectief zijn.

Waterkwaliteit verbeteren

“We begrijpen dat het voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn niet meer gaat lukken. Dat lijkt in beton gegoten. Voor het 8e Actieprogramma moeten we zo snel mogelijk het gesprek aangaan om naar een doelgestuurd beleid te gaan”, zegt De Vries. Volgens haar werken de huidige generieke en kalendergestuurde regels niet om de waterkwaliteit te verbeteren. “Zo drijven we alleen maar verder weg van de doelen”, aldus De Vries.

Als voorbeeld geeft ze de regeling om vanggewassen op zand en löss voor 1 oktober te moeten zaaien om niet gekort te worden op de gebruiksnormen voor het volgende jaar. Dit zal niet leiden tot het vroeger oogsten van consumptieaardappelen en het eerder zaaien van vanggewassen. Daarentegen leidt het wel tot het minder bemesten van de volgteelt, omdat akkerbouwers hun aardappelen op het optimale moment oogsten.

Teruggefloten door de Europese Commissie

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het mestbeleid. Daarin vroegen meerdere Kamerleden landbouwminister Piet Adema af te stappen van de strikte afspraken met data, mede omdat door het late en natte voorjaar de data niet haalbaar lijken. Adema ziet echter geen ruimte voor coulance. Hij wijst erop dat hij dat eerder deed, door een jaar uitstel te bieden voor de bufferstroken, zodat de regeling beter aansluit bij de agrarische praktijk. Deze versoepeling moest hij echter terugdraaien omdat hij werd teruggefloten door de Europese Commissie. Coalitiepartijen CDA, VVD en CU lijken zich daarbij neer te leggen. Linkse partijen hebben minder kritiek op de kalenderlandbouw.

VVD-motie tegen kalenderlandbouw

Afgelopen weekend werd op het VVD-congres met 57% van de stemmen een motie aangenomen waarin de partij zegt af te willen van kalenderlandbouw. VVD-landbouwwoordvoerder Thom van Campen begrijpt het standpunt, maar ontraadde de motie wel. Hij voorziet dat de Europese Commissie dan mogelijk de derogatie zal intrekken, met alle gevolgen van dien.

LTO pleit er daarom voor om in de onderhandelingen voor het achtste actieprogramma in te zetten op een systeemverandering naar een doelgestuurd beleid, waarbij de waterkwaliteit wordt gemeten. “Dat zal zeker ook niet voor iedereen makkelijk zijn, maar dan leg je de verantwoordelijkheid wel bij de ondernemer zelf”, zegt De Vries. Sectorpartijen en verwerkende partijen werken momenteel al met het meten van de waterkwaliteit op bedrijfsniveau, om inzicht te krijgen en om zo te werken aan een geborgd en juridisch houdbaar systeem van doelbeleid.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin