Doorgaan naar artikel

LTO uit grote zorgen over marktsituatie boeren en tuinders

LTO Nederland maakt zich grote zorgen over de marktsituatie in verschillende agrarische sectoren. Een stevig antwoord is nodig om te zorgen dat boeren en tuinders niet nog verder in de problemen komen.

Dat stelt LTO Nederland in een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, met het oog op de landbouwraad van 28 juni.

De Europese Commissie en Europese Landbouwraad moeten het prille herstel van de markten voor zuivel, vlees, groenten en fruit verder aanwakkeren met het openen van de Russische markt, private opslag en interventie en promotie van agrarische producten buiten Europa. Voor de financiering kan de EU onder meer een beroep doen op het resterende geld van de superheffing uit 2015: Europese melkveehouders betaalden toen €840 miljoen aan de EU. Recent vloeide €500 miljoen terug naar de Europese veehouderij, in de vorm van crisismaatregelen. De resterende €340 miljoen euro is nog niet geïnvesteerd, constateert LTO.

Vrijwillige productiebeperking

LTO is ook voorstander van de optie dat producenten zelf afspraken maken over hoeveel product ze aanbieden op de markt. In de zuivelsector biedt Europa deze mogelijkheid van vrijwillige productiebeperking al aan en het systeem zou ook groente- en fruittelers lucht kunnen verschaffen. Vrijwillige productiebeperking financieren met Europese middelen ziet LTO echter absoluut niet zitten. Met name Frankrijk, Duitsland en Polen willen op deze manier de zuivelcrisis te lijf. “Die kant moeten we echt niet op”, aldus Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. Vrijwillige productiebeperking moet volgens LTO Nederland altijd een bedrijfseconomische afweging zijn, zonder steun of sturing van de overheid.

Ook het verstrekken van nationale steun aan boeren en tuinders of het gebruiken van het zogeheten EU-crisisfonds kunnen niet op steun van LTO rekenen. Maat: “Nationale maatregelen vergroten de verschillen tussen landen. Dat is niet in het belang van Nederland. En gebruik van het crisisfonds leidt onherroepelijk tot kortingen op directe betalingen. Terwijl directe betalingen boeren en tuinders juist zekerheid bieden in moeilijke tijden.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin