LTO Noord schaft provinciale besturen af

03-05-2016 | Laatste update op 14-09 | |
LTO Noord schaft provinciale besturen af
LTO Noord schaft provinciale besturen af

LTO Noord verruilt per 1 januari 2017 9 provinciale besturen voor 3 regiobesturen die actief zijn in de regio’s Noord, West en Oost. De agrarische belangenorganisatie wil zo slagvaardiger en efficiënter opereren. Waarnemend voorzitter Annette van Velde benadrukt dat de structuurwijziging geen bezuiniging is: budgetten blijven gelijk.

Volgens Van Velde versterkt de vorming van regiobesturen versterkt LTO Noord intern. “Bestuurders kunnen straks thema’s of portefeuilles per regio oppakken. Ze worden meer een specialist, kunnen meer de inhoudelijke verdieping zoeken. Neem bijvoorbeeld iemand die water als portefeuille heeft. Die kan in zijn of haar regio met alle waterschappen om tafel.”

Kortere communicatielijnen

Tegelijkertijd leidt de ombouw tot kortere communicatielijnen binnen LTO Noord, aldus Van Velde. Dit geldt tussen bestuurders onderling, tussen bestuurders en leden en voor de aansluiting met de organisatie LTO Noord zelf. Beleidsadviseurs ondersteunen in plaats van 2, 3 of 4 provinciale besturen en provinciale overleggen straks 1 regiobestuur.

Eén geluid laten horen

LTO Noord ziet dat steeds meer interprovinciaal wordt georganiseerd, zoals de Kamers van Koophandel, waterschappen en werkgeversorganisaties. “De provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg. Met 3 regio’s kunnen we daar beter één geluid laten horen in plaats van om tafel te zitten bij 3 of 4 verschillende gedeputeerden.”

Goede connectie met provincie blijft

“Tegelijkertijd gooien we geen oude schoenen weg zonder dat we nieuwe hebben’, stelt Van Velde. “Er blijven besluitvormingsprocessen die via de provinciale lijn lopen. We houden een goede provinciale connectie tussen provinciehuis en een regiobestuur. Ieder regiobestuur vult dat op zijn eigen manier in. Regiobesturen houden zelf zeggenschap hoe ze hun belangenbehartiging en lobby invullen.”

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer