LTO: maak van 2023 overgangsjaar in GLB

14-07 | Laatste update op 23-08 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De Nederlandse invulling van de ecoregeling in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is te mager, is onzeker voor de boer en tuinder en er is te weinig tijd om er aan mee te doen. LTO Nederland stelt voor om volgend jaar als een overgangsjaar te beschouwen.

LTO Nederland heeft daarover een brief gestuurd aan landbouwminister Henk Staghouwer en een kopie aan de vaste Kamercommissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat volgend jaar van kracht wordt, zal voor een belangrijk deel worden ingevuld via het Nationaal Strategisch Plan. Dat plan moet in Brussel worden goedgekeurd. LTO ziet aankomen dat pas in de loop van november in Brussel fiat komt voor het Nederlandse plan en dat boeren dan nog maar kort tijd hebben zich daarvoor aan te melden. De aanmelding loopt van 15 oktober te en met 30 november.

Ecoregelingen buiten bereik

Uit praktijkproeven blijkt dit jaar dat fruittelers moeilijk aan de door Nederland gekozen criteria kunnen voldoen, omdat ze een vast gewas hebben. Bovendien wordt de landschappelijke waarde van boomgaarden niet hoog gewaardeerd in de uitwerking. Daardoor zijn de hoogste subsidies (ecoregelingen) buiten bereik van telers. Daarover lopen nog gesprekken. Voor vollegrondsgroentetelers zijn sommige gekozen criteria te kostbaar omdat ze met hogere saldi werken dan akkerbouwers. Voor glastuinbouw is het GLB niet direct van belang.

Geen concrete antwoorden

Omdat veel zaken in elkaar grijpen (onduidelijkheid over het actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn en de inrichting van het agrarische natuurbeheer) is het op dit moment voor het ministerie vaak nog onmogelijk heel concrete antwoorden te geven op vragen. Boeren kunnen vervolgens geen keuzes maken. LTO-voorzitters Sjaak van der Tak en directeur Hans van den Heuvel schrijven in een brief aan Staghouwer dat het ministerie in voorlichtingssessies geen duidelijkheid heeft verschaft. “Boeren komen thuis met meer vragen dan antwoorden. Er kunnen geen bedrijfskeuzes gemaakt worden op beleid wat nog niet vaststaat.”

Overgangsjaar

LTO stelt voor van 2023 een overgangsjaar te maken, omdat het beleid op dit moment nog niet praktijkrijp is. “Verlaag de drempel voor boeren en tuinders om ze in staat te stellen aan te haken of bied op een andere manier ruimte”.

Bovendien vindt LTO dat het op dit moment niet verantwoord is om een deel van de grond uit productie te nemen of verplichte vruchtwisseling toe te passen. Gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen is dat niet verantwoord, aldus LTO.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer