Doorgaan naar artikel

‘LTO, de tuinbouw en de werkgelegenheid’

De lokale partij GemeenteBelang Westland, zet vraagtekens bij de Cafetariaregeling die LTO met de Belastingdienst heeft afgesloten en onlangs verlengd. In onderstaand opiniestuk legt de fractie van GBW – met zes zetels de derde partij van de gemeente Westland en ook vertegenwoordigd in het college van B en W – uit welke bedenkingen men heeft bij deze “constructie” die arbeid door Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen (‘MOE-landers’) “structureel goedkoper” maakt.

“De LTO komt op voor de belangen van het glastuinbouwcluster. Of het gaat om waterkwaliteit, bestrijdingsmiddelen, ruimtelijk ordening en herstructurering, of werkgelegenheid; LTO glaskracht onderhandelt, bemiddelt en positioneert de belangen van haar leden. Met regelmaat zoekt men het overleg om het belang van de sector te benadrukken. Dan gaat het niet alleen om Westland of Westland-Oostland, maar om het de totale greenports Nederland. Specifiek voor Westland wordt nadruk gelegd op het bewaken van het glastuinbouwareaal, waarbij niet wordt nagelaten te melden, dat het toch van het grootste economisch belang is, dat prioriteit wordt gegeven aan dat glastuinbouwcluster. Feit is dat de glastuinbouw zelf, maar ook alle agro-gerelateerde bedrijven, inderdaad een grote bijdrage leveren aan het economisch welzijn van Westland en dus ook aan de werkgelegenheid.

“Het gaat op dit moment niet goed met de glastuinbouw. De handel staat onder druk, niet alleen door de boycot naar Rusland. De lage prijzen zetten de exploitatie zwaar onder druk, teeltkredieten worden beperkt en de mogelijkheid voor renovatie en/of innovatie wordt door de starre opstelling van de banken vrijwel onmogelijk gemaakt. De helft van de glastuinbouwbedrijven kampt met financiële problemen. Dit heeft zijn weerslag op de werkgelegenheid op alle fronten in het glastuinbouwcluster. Door de komst van de arbeidsmigranten, de zogenaamde MOE-landers, ontstaat er ook nog eens een verdringingseffect wat zijn weerslag heeft op de werkgelegenheid voor de lokale bevolking. “Die buitenlanders hebben mijn baan ingepikt” is een veel gehoorde klacht.

“We hoeven er geen doekjes om te winden: er zijn veel MOE-landers werkzaam in Westland. Het zijn over het algemeen vriendelijke, hardwerkende mannen en vrouwen die naar beste kunnen integreren in onze samenleving. Dankzij diverse initiatieven vanuit Westland is ook in parlementair Den Haag het besef geland dat passende wet- en regelgeving nodig is om een en ander in goede banen te leiden. Langzamerhand ontstaat er structuur in de materie, mede door inzet van het Westlands college. Maar dan doet er zich iets bijzonders voor! Dwars door alle processen heen heeft LTO Nederland afspraken gemaakt met de belastingdienst, welke er in hoofdlijnen op neer komen dat door een bijzondere constructie in de verloning van MOE-landers zij structureel goedkoper zijn dan Nederlandse werknemers. Weliswaar zijn er voorwaarden waaronder dit kan plaats vinden, maar je bewijst de lokale economie toch geen dienst met dit soort constructies. Deze afspraken zijn al in september 2012 voor het eerst gemaakt voor een periode van 2 jaar wat inhoudt dat per 1 januari 2015 deze constructie afloopt. Navraag bij LTO leert dat de afspraak met twee jaar is verlengd tot 31 december 2016 en nee, er is geen evaluatie gedaan!

“De vraag is welk belang nu het zwaarst weegt bij LTO Glaskracht. Kijkt men puur korte termijn naar het individueel belang van de leden, of heeft de economie op de lange termijn de voorkeur. Bovendien roept het vragen op ten aanzien van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  Het ondernemen met je hart, wat LTO nastreeft, als je die doelgroep van de arbeidsmarkt verdringt door dit soort belastingafspraken. Op de arbeidsmarkt zet rechtsongelijkheid de lokale werkgelegenheid sowieso onder druk wat op de langere termijn nadelig zal zijn voor de economie van dit gebied. LTO,  stop dus met dit soort constructies die nadelig zijn voor de lokale economie en heb meer focus op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het algemeen belang van deze mooie gemeente.”

 

Lees voor meer informatie de Cafetariaregeling het omslagartikel over arbeidskosten in editie 2 van Groenten & Fruit (pagina 6 t/m 9), ook digitaal te bekijken.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin