LNV: snel onderzoek naar ‘illegaal gebruik V10’ in tomaat

06-12-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Gezond tomatengewas. - Foto: Ton van der Scheer
Gezond tomatengewas. - Foto: Ton van der Scheer

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft Bureau Gateway aangewezen om onderzoek uit te voeren naar ‘illegaal gebruik van V10’ in tomaten rond 2010.

V10 is een middel met zwakke isolaten van het Pepinomozaiekvirus (PepMV). Het is in feite een vaccinatie, maar werd eerder en ruimer gebruikt dan de toelating. Dit onderzoek naar handhavingsbesluiten uit die tijd kwam er na een motie van GroenLinks. De motie volgde op media-aandacht over de rol van de Plantenziektekundige Dienst en Algemene Inspectiedienst (AID) in 2009 en 2010.

Een reconstructie van het ministerie eerder dit jaar leverde nog veel vragen op over handhavingsbesluiten in die periode. Waarom werd niet ingegrepen toen bleek dat gebruik in de sector breder was dan voor onderzoeksdoelstellingen? Was er een proefontheffing? Daarover werd in de media destijds wel geschreven, maar het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft die nooit gevonden.

Geen tuinbouwspecialist

Bureau Gateway gaat het onderzoek uitvoeren, maar is geen tuinbouwspecialist. Het bureau is een processpecialist. Het overheidsbedrijf is sterk in procesonderzoek en schakelt daarvoor ervaringsdeskundigen in. Of het bureau de casus gaat onderzoeken met virusdeskundigen, is niet duidelijk. Een plantenziekteautoriteit zegt nog niet benaderd te zijn door het bureau. Ook kent hij het bureau niet.

Resultaat onderzoek in januari

Het onderzoek moet al in januari 2022 worden opgeleverd. Daarvoor is een snel proces nodig, met de feestdagen voor de deur. De onderzoeksvragen van de minister luiden: “Hoe heeft het illegaal gebruik van het gewasbeschermingsmiddel V10 kunnen gebeuren en wat kunnen we hieruit leren?” Daarmee betitelt de minister het gebruik van V10 destijds als illegaal.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer