Doorgaan naar artikel

LNV op vingers getikt om controle op GMO-miljoenen

Het ministerie van LNV heeft een correctie opgelegd gekregen van € 1,6 miljoen voor tekortkomingen in de uitvoering van EU-steun groenten en fruit (GMO).

Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie. Nederland wordt op deze manier als straf gekort. Het ministerie vangt de korting zelf op, zonder dat door te belasten aan telers of afzetorganisaties. De korting van € 1,6 miljoen is een correctie van 5% op het hele GMO-budget van het ministerie. Dat gaat om de opgetelde subsidies voor afzetorganisaties. De Europese Commissie komt tot deze stap nadat tekortkomingen zijn geconstateerd. Nederland heeft subsidieaanvragen van producentenorganisaties niet voldoende getoetst op redelijkheid van kosten. Niet duidelijk is op welk jaar de correctie van toepassing is.

In 2022 was de reguliere steun uit operationele programma’s groente en fruit voor GMO € 28,5 miljoen, zo schrijft het ministerie in het jaarverslag. Dat is lager dan de uitgaven die waren toegekend aan afzetorganisaties.

Extra kosten brexit voor niets

Daarnaast gaf LNV voor afzetbevordering € 9,8 miljoen uit, onder meer voor schoolfruit en schoolmelk. De brexit kostte het ministerie extra miljoenen. Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) moest in 2022 uitgebreid worden met 47 mensen. Daar is € 3,4 miljoen voor vrijgemaakt, maar door het uitstel van extra controles voor groenten en fruit, waren die uitgaven voor aanname en opleiding deels overbodig.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin