LNV: groente niet duurder door klimaatplannen EU

16-11-2021 | Laatste update op 13-09 | |
Professor Chrisian Henning van de universiteit van Kiel verwacht prijsstijgingen van groente door productiedaling en hogere kosten. - Foto: Michel Zoeter
Professor Chrisian Henning van de universiteit van Kiel verwacht prijsstijgingen van groente door productiedaling en hogere kosten. - Foto: Michel Zoeter

Groenten worden niet 15% duurder door de klimaatplannen van de EU, zegt Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij vindt de aanname van een eerder uitgevoerd Duits onderzoek ‘niet realistisch’.

In september rekende professor Christian Henning van de universiteit van Kiel (D.) de Europese klimaatplannen voor landbouw door. Groenten en fruit zouden daardoor 15% duurder kunnen worden, net als andere landbouwproducten. De studie leidde tot vragen van de PVV. Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), zet in haar antwoorden vraagtekens bij de aanname van het onderzoek.

Niet in EU handelssysteem

Zo zijn de prijsstijgingen berekend op basis van de aanname dat de landbouw onder het Europese emissiehandelssysteem gaat vallen. Dat zou betekenen dat de sector voor € 100 per ton CO2 emissierechten zou moeten betalen voor broeikasgasuitstoot. “Deze aannames zijn niet realistisch, omdat ze geen onderdeel uitmaken van de klimaatplannen van de Europese Commissie zoals gepresenteerd in het Fit-for-55-pakket of de Boer-tot-Bordstrategie”, schrijft de minister.

Het onderzoek herkent ook effecten van productiedaling door EU-beleid rond uitstoot van onder meer stikstof. Daar gaat de minister niet op in in haar antwoorden.

Andere effecten

De studie van Henning herkent ook niet de positieve synergie-effecten die te verwachten zijn uit het beleid van de EU, schrijft Schouten mede namens staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. “Bovendien, zegt ook de studie, hangt veel af van de wijze waarop alle maatregelen worden geïmplementeerd.”

“Desalniettemin”, zegt Schouten, “zijn de analyses met de hiervoor gemaakte kanttekeningen nuttig, omdat ze bijdragen aan inzichten over de mogelijke kosten voor de consument, de positie van de boer en de EU-agrohandelsbalans.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer