Doorgaan naar artikel

LLTB wil watersysteem testen op extreme neerslag

LLTB wil dat het waterschap Limburg een stresstest laat uitvoeren om inzichtelijk te krijgen hoe het watersysteem reageert bij extreme neerslag.

LLTB reageert hiermee op de actieprogramma’s Code Oranje en Op Stoom van het waterschap Limburg. Het waterschap zou ook per direct van start moeten gaan met het wegwerken van achterstallig onderhoud van beken. Ook wil LLTB dat knelpunten door agrariërs en het waterschap gezamenlijk worden vastgesteld en dat er in een gebiedsproces wordt gewerkt aan oplossingen.

Symbolische druppel

Om het wensenpakket kracht bij te zetten ontving Dijkgraaf Patrick van der Broeck van waterschap Limburg bij de aanbieding van de reactie een grote druppel. “Deze druppel staat symbool voor de druppel die de beken vorig jaar deed overlopen”, zei LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Het afgelopen voorjaar heeft aangetoond dat het watersysteem in Limburg niet is bestand tegen extreme neerslag. De waterlopen zijn veelal door een toegenomen begroeiing en verhoging van de beekbodem niet in staat het water tijdig af te voeren, met alle gevolgen van dien. Dit mag niet meer gebeuren.”

LLTB-voorzitter Léon Faassen overhandigt de symbolische druppel aan dijkgraaf Patrick van der Broeck van waterschap Limburg. - Foto: LLTB

LLTB-voorzitter Léon Faassen overhandigt de symbolische druppel aan dijkgraaf Patrick van der Broeck van waterschap Limburg. – Foto: LLTB

Agrariërs erbij betrekken

Het wegwerken van achterstallig onderhoud, een gebiedsproces en de stresstest voor het watersysteem zijn drie voorbeelden van het uitgebreide wensenpakket die de sector heeft. “Zet bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden en beheer van stuwen in op slimme combinaties. Boeren en tuinders kunnen in afstemming met het waterschap worden ingezet bij de uitvoering van specifiek onderhoud. Dit werkt snel en is kosteneffectief”, aldus de LLTB.

Extra maaien en beken uitbaggeren

“De waterramp heeft aangetoond dat het watersysteem tegen het licht gehouden moet worden”, zei dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg. “De oproep van de LLTB dat boeren zelf een rol kunnen nemen bij het onderhoud van beken, is uit mijn hart gegrepen.”

Het waterschap gaat kritisch kijken naar het maaiplan. Besloten is al om voor 300 tot 400 kilometer beken extra te maaien. Daarnaast worden beken uitgebaggerd en hout verwijderd. Ook heeft het prioriteit de opgelopen schade door de wateroverlast van 2014 en 2016 snel te herstellen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin