LLTB start weer met project Hennepbestrijding

20-04-2017 | Laatste update op 12-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het LLTB-project Hennepbestrijding 2017 is van start gegaan. Het project is exclusief voor LLTB-leden en is gericht op telers met asperges of maïs.

Het project Hennepbestrijding van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) loopt al meerdere jaren. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Jaarlijks toornen op honderden percelen in Limburg met asperges of maïs oranje jerrycans boven het gewas uit, ten teken dat deze percelen extra in de gaten worden gehouden op de aanwezigheid van hennep tussen het gewas. Door de afschrikwekkende werking die hier vanuit gaat, is het aantal vondsten van hennep op dergelijke percelen in de laatste jaren vrijwel nihil. Op percelen die niet onder het project vallen worden jaarlijks wel tientallen vondsten van hennepplanten gedaan.

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Controle vanuit de lucht

Deelnemende ondernemers controleren de percelen regelmatig en noteren waarnemingen in een logboek. Bovendien controleert de politie vanuit de lucht meerdere keren per seizoen de met oranje jerrycans gemarkeerde percelen. Hierdoor komen verdachte situaties sneller aan het licht en kan de politie actie ondernemen. Zo komen ondernemers niet in situaties terecht die ze liever niet willen en ze voelen zich veiliger, stelt LLTB vast.

Leden van de LLTB die willen deelnemen moeten voor 15 mei een deelnameformulier invullen en opsturen. Deelname is gratis.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer