Doorgaan naar artikel

‘Links is kabinet vóór met payrollwet’

Een payroller plukt - tegen net wat minder gunstige primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. - Foto: G&F

Een payroller plukt - tegen net wat minder gunstige primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. - Foto: G&F

De linkse oppositie komt op stoom. Met een gezamenlijke payrollwet staan 3 linkse partijen pal voor werknemersbelangen.

Toen eenmaal duidelijk werd dat het huidige kabinet er zou komen, kwamen Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA) en Roemer (SP) naar buiten met hun plannen voor een gezamenlijke oppositie. GroenLinks, SP en PvdA trokken al één plan tegen de verhoging van het lage btw-tarief. Er volgde een gezamenlijk plan om de macht van de farmaceutische industrie te doorbreken. En gisteren lanceerde links gebroederlijk een wetsvoorstel om de rechten van payrollers gelijk te trekken met die van collega’s in vaste dienst.

Rutte III ook kritisch op payroll

Niet iets om keihard over met het kabinet te botsen. Rutte III stelt in het regeerakkoord ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden door payroll tegen te willen gaan. Maar de 3 linkse partijen zijn de regering voor en hebben hun wetsvoorstel al af.

“200.000 Nederlanders werken op papier via een extern payroll-bedrijf. Terwijl zij hetzelfde werk doen als hun collega’s met een normaal contract, hebben zij andere arbeidsvoorwaarden en een lager loon. Deze wet zorgt ervoor dat zij hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden als hun collega’s krijgen.”

Formeel onder uitzend-cao

Die verschillen treden op doordat payrollers formeel in dienst zijn bij het payrollbedrijf en dus formeel niet vallen onder de cao van het inlenende bedrijf, maar onder de uitzend-cao. Daarin is weliswaar bepaald dat het loon van de payroller gelijk moet zijn aan dat van werknemers die wél onder bijvoorbeeld de Cao Glastuinbouw of de Cao Open Teelten vallen. Maar die bepaling gaat niet op voor zaken als eenmalige en vaste uitkeringen en toeslagen bovenop het loon, op pensioen, bovenwettelijke vakantiedagen, bovenwettelijke aanvulling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en scholing.

Verschil uitzendkracht en payroller

Allemaal zaken die een medewerker die wél formeel in dienst is bij de tuinder, toch duurder maken dan een ingeleende medewerker die hetzelfde werk doet. Verdedigbaar voor een echte tijdelijke uitzendkracht, maar nauwelijks voor een payroller die in de praktijk vaak net zo lang en met net zo veel ervaring het werk bij die ene vaste opdrachtgever doet. En de payroller heeft dan wel hetzelfde primaire loon, maar uiteindelijk dus toch een minder gunstig pakket van arbeidsvoorwaarden.

CDA en VVD in de luwte bij ‘linkse wet’

Het kan voor alle politieke partijen, zowel aan regeringszijde als bij de oppositie, aantrekkelijk zijn om dit voorstel aan te nemen. CDA en VVD blijven ten opzichte van hun ondernemersachterban wat in de luwte, want het is een linkse wet. Maar de in het regeerakkoord al aangekondigde maatregelen kunnen toch worden afgevinkt.

En de linkse partijen kunnen naar hún werknemersachterban laten zien dat ze samen goed werk hebben verricht in plaats van dat ze elkaar vliegen aan het afvangen zijn in de Tweede Kamer.

Beheer
WP Admin