Limburgse tuinbouw wil snelle inzet provinciegelden

02-11-2015 | |
Limburgse tuinbouw wil snelle inzet provinciegelden
Limburgse tuinbouw wil snelle inzet provinciegelden

De Limburgse land- en tuinbouw dringt aan op een versnelling van de provinciale projecten van vernieuwing van verdienmodellen.

Daarvoor moet de provincie versneld haar landbouwbeleid goedkeuren Limburgse Land- en Tuinbouw Loont (LLTL).

De provincie Limburg heeft in het coalitieakkoord 20 miljoen euro opgenomen voor verdienmodellen Agro 2016-2019. Dat vormt een ingrediënt voor de verlenging van het bestaande Limburgse tuinbouwbeleid. Uitgangspunt is dat in 2025 ieder land- en tuinbouwbedrijf in Limburg een lust voor de ondernemer is, zijn omgeving en omwonenden.

Komend voorjaar wil de provincie Limburg het nieuwe landbouwbeleid al vaststellen om het gereserveerde geld vrij te maken. De tuinbouw in Limburg werkt aan een eigen herstelprogramma, maar wil daarbij ook aanhaken bij het Plan Veerman voor de tuinbouw in het Westen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer