Limburg gaat fors investeren in tuinbouw

23-01-2012 | |
Limburg gaat fors investeren in tuinbouw

Noord-Limburg wil uitgroeien tot het Westland van het Oosten. De regio Venlo moet het komende decennium bijna verdubbelen in bedrijvigheid.

De tuinbouwregio moet uitgroeien tot een productiegebied van tuinbouwproducten en energie.

In het gebied zal energie worden opgewekt en worden geleverd. Ook zullen tuinders worden gefaciliteerd om zelf energie op te wekken en worden er projecten opgezet voor energiebesparing, geothermie en hergebruik van restwarmte.

Een consortium van Arcadis, Greenchoice, Alliander en E-Kwadraat gaat een bedrijf op zetten om de energievoorziening verder te ontwikkelen. Dit vergt een investering van 400 tot 500 miljoen euro. Dat meldde het Financieele Dagblad.

Regio Venlo is door het Rijk aangewezen als een van de vijf Greenports in Nederland. Die moeten uitgroeien tot economische kerngebieden, waar bedrijfsleven en onderzoeksinstituten bij elkaar worden gebracht. In een Greenport zijn teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar gevestigd. Ook zijn er veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Greenport Venlo wordt financieel gesteund door de provincie Limburg en enkele gemeenten.

De tuinbouwregio is in Nederland het tweede tuinbouwgebied wat betreft omvang. Venlo wil de komende tien jaar een gebied van 1.000 hectare ontwikkelen voor nieuwe bedrijvigheid. Het plan moet 15.000 nieuwe banen opleveren en kost 400 tot 500 miljoen euro.

Bron: Boerderij Vandaag – Auteur: Esther de Snoo Foto: Greenport Venlo

Meer over


Beheer