Doorgaan naar artikel

Lidstaten: Europese Commissie moet besluit glyfosaat nemen

De Europese lidstaten laten het besluit over de verlenging van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat over aan de Europese Commissie.

Dinsdag 15 november was er in het Comité van Beroep van de Europese Unie geen gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten voor de verlenging van de toelating van glyfosaat.

Glyfosaat maximaal jaar langer toelaten

De Europese Commissie heeft voorgesteld de toelating van glyfosaat met een periode van maximaal een jaar te verlengen. Dan kunnen alle herbeoordelingen van het middel goed worden afgerond. Een minderheid van de lidstaten was groot genoeg om een besluit tot verlenging te kunnen tegenhouden.

Eerder kwam het permanent comité voor Planten, Dieren, Voeding en Veevoer (Scopaff) er niet uit. Daarna werd de verlengingsvraag doorgeschoven naar het Comité van Beroep. Dat comité kwam ook niet tot een beslissing. Daardoor is het nu aan de Europese Commissie zelf om een beslissing te nemen.

De Europese Commissie zal naar verwachting een besluit nemen dat in lijn ligt met het voorstel om de toelating met een jaar te verlengen. Dat besluit moet uiterlijk 15 december genomen zijn.

Kamer wil verbod op glyfosaat in 2025

Ondertussen stemde in Nederland een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van D66 en GroenLinks om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verbieden, als dat niet gebeurt binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij vraagt de Kamer aan minister Piet Adema (LNV) een deadline van 2025 te hanteren. Adema heeft eerder gezegd dat hij het gebruik van glyfosaat aan banden wil leggen. Hij gaat daarover in overleg met de sector.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin