Lidstaten: Europese Commissie moet besluit glyfosaat nemen

16-11 | |
De onduidelijkheid over glyfosaat houdt voorlopig aan.
De onduidelijkheid over glyfosaat houdt voorlopig aan.

De Europese lidstaten laten het besluit over de verlenging van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat over aan de Europese Commissie.

Dinsdag 15 november was er in het Comité van Beroep van de Europese Unie geen gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten voor de verlenging van de toelating van glyfosaat.

Glyfosaat maximaal jaar langer toelaten

De Europese Commissie heeft voorgesteld de toelating van glyfosaat met een periode van maximaal een jaar te verlengen. Dan kunnen alle herbeoordelingen van het middel goed worden afgerond. Een minderheid van de lidstaten was groot genoeg om een besluit tot verlenging te kunnen tegenhouden.

Eerder kwam het permanent comité voor Planten, Dieren, Voeding en Veevoer (Scopaff) er niet uit. Daarna werd de verlengingsvraag doorgeschoven naar het Comité van Beroep. Dat comité kwam ook niet tot een beslissing. Daardoor is het nu aan de Europese Commissie zelf om een beslissing te nemen.

De Europese Commissie zal naar verwachting een besluit nemen dat in lijn ligt met het voorstel om de toelating met een jaar te verlengen. Dat besluit moet uiterlijk 15 december genomen zijn.

Kamer wil verbod op glyfosaat in 2025

Ondertussen stemde in Nederland een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van D66 en GroenLinks om het gebruik van glyfosaathoudende middelen te verbieden, als dat niet gebeurt binnen de geïntegreerde gewasbescherming. Daarbij vraagt de Kamer aan minister Piet Adema (LNV) een deadline van 2025 te hanteren. Adema heeft eerder gezegd dat hij het gebruik van glyfosaat aan banden wil leggen. Hij gaat daarover in overleg met de sector.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

One thought on “Lidstaten: Europese Commissie moet besluit glyfosaat nemen

 1. Bizar dat de heksenjacht op glyfosaat maar voor duurt.
  De basis van deze hetze ligt in Amerika, waar men veel Roundup (glyfosaat)-Ready gewassen teelt zoals mais, granen en soja, waarin men 3-5x glyfosaat spuit.
  En ook het veel te lang toestaan van pré-harvest toepassingen in granen, met als gevolg glyfosaat in voedsel/voeding.
  Door de hetze tegen glyfosaat zijn burgers massaal chloor, azijnzuur en formaline gaan gebruiken om het ongewenste onkruid rondom hun huis te bestrijden! Bizar!
  En nu wil men ook nog z.s.m. een totaalverbod van glyfosaat. Daar is niemand bij gebaat.
  Als ‘wake-up call’ heb ik al vaker ‘pitches’ verzorgd voor burgers, aangesloten bij een of andere ‘groengroep’ met als stelling ‘glyfosaat is beter dan ploegen’!
  Niet kerende grondbewerking wordt gepromoot t.b.v. een betere bodem. Dit om het bodemleven (m.n. in bovenste 12-15cm) niet grotendeels dood te ploegen door het ca. 30 cm diep onder te werken, waar erg weinig zuurstof zit (plus bodemvoedselweb verstoring)!
  Nb: een mens leeft van zuurstof boven de grond en (vooral goed) bodemleven van zuurstof in de grond!
  En als je dan weet dat het goede bodemleven in symbiose leeft met de wortels van gewassen en daardoor voor mineralisatie (voeding beschikbaar stellen) zorgt, dan is duidelijk dat door ploegen er zoveel gewasgroeiverstoring optreedt wat door andere, vaak veel giftigere pesticiden, verholpen moet worden!
  Dus logisch beredeneerd is glyfosaat beter dan ploegen. Oftewel laat dan minimaal voor niet kerende grondbewerking, de mogelijkheid om kort voor de nieuwe teelt het gekiemde onkruid aan te pakken met een beetje glyfosaat, zodat dat gewas een voorsprong krijgt op de ‘concurrentie’ en kan slagen!
  Dus bij deze mijn oproep aan Minister Adema en de Tweede Kamer:
  ‘Bezint eer ge er iets van vindt’!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer